Кандидат-докторанти

Обща информация


За учебната 2016-2017 г. специалност "Социология" обявява за прием в различни тематични полета на социологията следните  докторантури:

Социология(Обща социология) - 3 редовни докторантури;

Социология (Социология на неравенствата) - 1 редовна докторантура

Социология (Демоскопски изследвания) - 1 редовна докторантура