Обучение

Обща информация

Бакалавърска и магистърска степен

Философски факултет предлага 10 бакалавърски и 35 магистърски програми.

Много от магистърските програми са с допълнителен модул за неспециалисти.

Предлагаме обучение в редовна и задочна форма, а в момента се подготвя въвеждането и на дистанциони форми.

Ето защо една от най-големите зали на СУ не е в състояние да побере всички наши студенти, дори само от една специалност. :)

Програмите на Философски факултет

 • ФИЛОСОФИЯ - редова форма
 • КУЛТУРОЛОГИЯ - редовна форма
 • БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ - редовна форма
 • ФИЛОСОФИЯ - задочна форма
 • ПСИХОЛОГИЯ - редовна форма
 • СОЦИОЛОГИЯ - редовна форм
 • ПОЛИТОЛОГИЯ - редовна форма
 • БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ - задочна форма
 • ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - редовна форма
 • ЕВРОПЕИСТИКА - редовна форма
 • Виртуална култура
 • История и съвременност на философията
 • Философия с преподаване на английски език
 • Философия на съзнанието и езика
 • Глобалистика
 • Философия
 • Интегративна биоетика
 • Социални изследвания на пола
 • Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври по психология
 • Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалност
 • Клинична и консултативна психология
 • Социална и юридическа психология
 • Организационно поведение и консултиране на организацията
 • Трудова и организационна психология
 • Обща психология на английски език
 • Културна антропология
 • Медии, комуникация, култура
 • Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • История на жените и половете
 • Европеистика и социални науки
 • Европейска интеграция
 • E-Европа
 • Европейски проекти
 • Публична администрация
 • Европейска публична администрация
 • Публичeн мениджмънт и политики
 • Библиотечно-информационни науки и културна политика
 • Реторика
 • Политически мениджмънт
 • Международни отношения и проблеми на сигурността
 • Политическо консултиране - нова програма
 • Градски изследвания
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Политическа социология - нова програма
 • Философска антропология