Социология

Обща информация


Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.Юбилейна научна конференция
Как живеем заедно: общности, институции, мрежи
 
посветена на 
четиридесетата годишнина от създаването на специалност 
„Социология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 
10 МАРТ 2017 Г.

 

 

 

 

Предизвикателството да си Социолог - не е лесно, но е интересно!

          "...първата мъдрост на социологията е тази - нещата не са това, което  изглеждат...социалната реалност има много пластове от значения.Откриването на всеки нов пласт променя възприемането на цялото"

Питър Бъргър, "Покана за социология"

"Да се научим да мислим социологически... означава да възпитаваме въображението. Като социолози например трябва да сме в състояние да  си представим какво е преживяването на сексуалността и на брака на   хора /доскоро мнозинството от човечеството/,  за които идеалите на   романтичната любов са чужди или даже абсурдни"

Антъни Гидънс, "Социология"

В условията на динамични социални промени, на дълбока и всеобхватна социална криза, на отмиране на съществуващи и утвърждаване на нови ценности все по-належаща става необходимостта от по-дълбоко проникване и разбиране на ставащото в нашето общество и в света като цяло. Това е предизвикателство и отговорност пред всички, които поемат професионалната кариера на социолога.

Не е лесно да си социолог. Не е лесно, защото, за да имаш претенцията, че можеш да изследваш социалния живот, трябва да получиш задълбочена теоретична подготовка, умение да отхвърляш булото на привидностите, да овладееш многобройни и сложни социологически техники. Не е лесно и защото често пъти се налага да се движиш по „ръба на бръснача“, балансирайки между едни или други политически и икономически сили, и в същото време да не жертваш професионализма и безпристрастието си на социален изследовател.

Но е интересно да си социолог. Интересно е, защото социологията ти дава компетентности и умения да се ориентираш в сложността и превратностите на съвременния социален живот, да прогнозираш общeствeни тенденции, да влияеш върху общественото мнение и върху правенето на политики. Интересно е да си социолог, защото разбираш множествеността на социалните светове, в които живеем, и възможните им посоки на развитие. Интересно е и е полезно, защото това знание ти дава контрол над собствения ти живот и възможности за адекватна промяна на света около теб.

Катедра Социология ви предлага да приемете това предизвикателство и заедно да търсим разбирането и разрешаването на социалните загадки, да разкриваме многото лица на социалния свят. А че заедно добре се справяме с това предизвикателство говори фактът, че рейтинговата система на професионалните направления във всички български университети ни отрежда първо място и двата пъти, когато е провеждана. Освен курсове, обучението по социология включва и изследователски практики - работа на "терен", както ние го наричаме, и стажове в различни институции. Работим и по много проекти, затова и към Катедрата има Изследователски център по социални науки, ако искате да видите последните му изследвания, посетете сайта www.rcss.eu.  Образованието по социология включва и трите степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Имаме контакти и с много чужди университети и голяма част от нашите студенти отиват за един семестър в тях по програма ЕРАЗЪМ.

Кои сме ние, какво преподаваме, какви изследвания сме правили, какви са магистърските ни програми - ще откриете при по-нататъшното разглеждане на сайта.

Добре дошли на сайта на специалност Социология и, надяваме се, добре дошли и в специалност Социология като наши студенти!

 

Новини

 •  

  Катедра

  Ръководител катедра

  Проф.д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
  България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
  Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к. 422;
  ​tchavdarova@phls.uni-sofia.bg  

  Секретар на катедра

  Снежа Богоева-Тилкиджиева
  България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
  Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к.402;
  тел.: (+359 2) 8706260
  tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg

  Адрес

  Кампус "Изток"
  бул. "Цариградско шосе" 125, блок 4
  София 1113
   

  Преподаватели

  Бакалаври

 • Учебен план и учебни програми
 • Провеждане на стаж
 • Текущи програми и изпити
 • Завършване на ОКС бакалавър
 • Дипломни работи 2011-2015
 • Дипломни работи 2010-2014
 • Дипломни работи 2012-2016
 • Дипломни работи 2005-2009
 • Дипломни работи 2000-2004
 • КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
  »квалификационна характеристика 3.1. социология, антропология и науки за културата 4 години
  (8 семестъра)
    ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
    Бакалавър по социология  
  Записването за Спорт се извършва чрез страниците на Университета и Департамента по спорт./http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/departamenti/departament_po_sport/izbor_na_sport В зависимост от учебната програма и предпочитанията си студентите могат да избират измежду над 20 вида спорт

  Магистри

 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Градски изследвания
 • Политическа социология
 • МП "ТРУДОВИ ПАЗАРИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
  Писменият държавен изпит на студенти от магистърска програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”  ще се проведе на 29 юни (петък) 2018 г. от 9,30  до 10,30 часа тест (в комп. зала 530); от 10,45 ч. до 13,45 ч. решаване на казус (в зала 407).

  Защитата на магистърски тези на студенти от магистърска програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”  ще се проведе на 29 юни (петък) 2018 г. от 9,30  в зала 423. 
  Комисията е в състав: Председател: проф. д.с.н. Таня Чавдарова; Членове: доц. д-р Калоян Харалампиев, доц. д-р Благовест Георгиев, доц д-р Петя Славова.
  Молби за определяне на рецензент се подават до 29 май 2018 г. в каб. 402 при инсп. С. Тилкиджиева. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Може да се изпратят и по имейла: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg.
  Молби за включване в протокола за държавен изпит/защити се подават в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 до 22 юни 2018 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
  До 15 юни 2018 г. студентите трябва да депозират екземпляр от магистърската си теза при инсп. С. Тилкиджиева. Тогава попълват и декларация за авторство.
  Студентите се явяват на държавни изпити или защита със студентската си книжка.

  МП "ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ"
  Защитата на магистърски тези на студенти от магистърска програма „Политическа социология”  ще се проведе на 2 юли (понеделник) 2018 г. от 10,00  в зала 411.
  Комисията е в състав: Председател: проф. д-р Петя Кабакчиева; Членове: проф. д.с.н. Майя Грекова, проф. д-р Боян Знеполски.
  Молби за определяне на рецензент се подават до 4 юни 2018 г. в каб. 402 при инсп. С. Тилкиджиева. Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. Може да се изпратят и по имейла: tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg.
  Молби за включване в протокола за защити се подават в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 до 18 юни 2018 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.​
  До 15 юни 2018 г. студентите трябва да депозират екземпляр от магистърската си теза при инсп. С. Тилкиджиева. Тогава попълват и декларация за авторство.
  Студентите се явяват на защита със студентската си книжка.

  Изследователски център по социални науки

 • Контакти
 • Новини и конкурси
 • Екип
 •  

  „Изследователски център по социални науки” наследява създадената през 1990г. „Учебно-изследователска лаборатория по социология на всекидневието” към катедра „Социология"  на СУ „Св.  Климент Охридски".  От 2005 г. лабораторията работи по проект „Изследователски център по социални науки", финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН, , който префункционализира дейностите на „Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието” и я преименова. Ръководител на лабораторията до 2009 г. е доц. Лиляна Деянова, а основната част от екипа се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова. През 2009 г. ръководител на „Изследователски център по социални науки” става проф. Майя Грекова, а екипът се състои от гл. ас. Мила Минева, гл. ас. д-р Милена Якимова и гл. ас. д-р Светла Маринова, доц. Боян Знеполски, доц. Петя Кабакчиева, проф. Ивайло Дичев, проф. Иван Еленков, доц. Ирина Генова, Момчил Христов, Гергана Мирчева, Елица Станоева.

  Проведените изследвания в рамките на Учебно-изследователската лаборатория по социология на всекидневието са: Микро-социологически практики (с рък. проф. ДСН Майя Грекова); "Новите елити" (рък. гл. ас. Ж. Георгиев); "Моделът за новия тип личност в социалистическия роман 1945-1956 г." (с рък. доц. Л. Деянова); "Семейни генеалогии и семейни разкази" (рък. проф. Е.Михайловска); и др. Реализирани са и съвместни изследвания с ИКСИ: "Модерно публично пространство и училище" (рък. гл.ас. Деян Деянов); "Модерна публичност и жизнен свят" (рък. ст.н.с. Кольо Коев), "Пренаписването на историята в учебниците за гимназиите"(рък.гл.ас.Деян Деянов); "Етнометодология на политическото погребение" (с рък. доц.А. Бунджулов) и др.

  В рамките на лабораторията са проведени редица семинари и конференции: Четиригодишен преподавателско-студентски семинар "Изграждане и разграждане на символния свят на комунизма" (съвместно с Катедрата по теория и история на културатa; изследване и едноименна публикация под ръководството на Александър Кьосев); Международна конференция на тема "Биография и биографични разкази", проведена в Созопол през 1995 година (организирана съвместно с AISLF и екипа на Даниел Берто); Международна конференция с участието на най-добрите студентски разработки от четири практики в рамките на изследването "Микро-социологически практики", 2001 година (с участие на студенти от Македония). Съвместно с ИКСИ и Люблянския университет е организирана конференция на тема “Парадигми в социология на всекидневието”, септември 2002 година.

  Лабораторията има архив от интервюта по изследването "Новите елити" /над 60 интервюта/, "Социалното положение на българските художници" /над 500 интервюта/, "Семейните генеалогии и семейните разкази", "Травматични места на колективната памет" /разкази за Народния съд, спасяването на евреите, лагерите в Белене и др./, видеокасети от 250 кинопрегледа за периода 1944 - 1981 г., интервюта направени в рамките на финансираните от фондация "Отворено общество" практики; както и още много документални материали по история на българския социализъм, история на всекидневието и стиловете на живот и др. централни за работата на лабораторията проблеми/.

  През периода 2005 – 2009 г. в рамките на проекта „Изследователски център по социални науки” са проведени седем изследвания на прф. Ивайло Дичев, д-р Тодор Христов, доц. Петя Кабакчиева, проф. Майя Грекова, д-р Тодор Галев, гл. Ас. Светла Маринова, гл. ас. Калоян Харалампиев. Те са реализирани като учебни практики и изследователски семинари със студентите по социология. През 2008 г. е организирана международната конференция „Критически изследвания на новите социални неравенства”.  

  В момента  в Изследователски център по социални науки се работи по три проекта: „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени", "Националното като публичен репертоар" и "Нация и гражданство".

  Към центъра е създадена библиотека, в която могат да се ползват електронните ресурси на Софийския университет, както и натрупаните книги и архиви по проведените изследвания.
   

  In Memoriam

   

  Напусна ни проф. д.ф.н. Кръстьо Петков (1943 – 2016)

   

  Нашият обичан, почитан и уважаван колега проф. Кръстьо Петков почина на 23. 12. 2016 г. на 73-годишна възраст.

  Проф. Петков  е бил преподавател в специалност „Социология“,  СУ „Св. Кл. Охридски“ и е неразделна значима част от нейната история, както и от съвременната българска социология. Със своите над 500 научни публикации той бе безспорен авторитет в областта на социология на труда и трудовите отношения, на социалната политика и икономическото развитие. Научният му принос бе оценен от редица международни организации като ЕК, МОТ, Световната банка, МВФ и др., към който е бил привличан за експерт.  

  Проф. Петков допринесе за институционалното развитие на катедра „Социология“ не само като преподавател, но и като инициатор и ръководител за България на европейския научен проект TEMPUS, благодарение на който още през 2000 г. бе създадена първата магистърска програма на катедрата, функционираща и до днес.

  Проф. Петков притежаваше заразяваща енергия, креативност, позитивен дух и способност да свързва хората. Неговата работа до последен дъх защити думите, които написа малко преди смъртта си:

  "Всъщност, смъртта има смисъл само като апотеоз на живота. Нямаме право да умираме преди да сме раздали на света цялата си човешка безценност."

  Проф. Петков успя да раздаде човешката си безценност на хилядите свои студенти,  колеги, близки и приятели, читатели!

  Дълбок поклон пред светлата памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков!

   

  Катедра „Социология“