Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2022/2023

График на учебната 2022/2023 година за:

 • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
 • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 01.12.2022

МАГИСТРИ | Разписи на занятия | 2022/2023

 • Разписи на занятия, Зимен семестър 2022/2023
 • Летен семестър 2022/2023 уч.г.

   ВНИМАНИЕ:  Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

  МАГИСТРИ | Графици на изпити | 2022/2023

 • Графици на изпити: Зимна сесия 2022/2023
 • Лятна сесия 2022/2023 уч.г.

   ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.