Програми на учебните занимания, графици, изпити

Бакалавър - Разпис занятия | График изпити
Магистър - Разпис занятия | График изпити

Бакалавър


Графици на изпити (бакалавър, зимен сем., 2017-2018 уч.г.)

 • Библиотечно-информационни науки (редовна ф.о.)
 • Библиотечно-информационни науки (задочна ф.о.)
 • Европеистика
 • Културология
 • Политология
 • Психология
 • Публична администрация
 • Социология
 • Философия (редовна ф.о.)
 • Философия (задочна ф.о.)
» начало

Разписи на занятия (бакалавър, зимен сем., 2017-2018 уч.г.)

» начало

Магистър


Графици на изпити (магистър, зимен сем., 2017-2018 уч.г.)

 • Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)
 • Библиотечно-информационни технологии
 • Виртуална култура
 • Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)
 • Европа и глобализиращия се свят (на английски език)
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 • Европейска публична администрация
 • Европейски проекти
 • Е-Европа
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Интегративна биоетика
 • История и съвременност на философията
 • История на жените и половете (МАТИЛДА)
 • История на книгата и четенето
 • Клинична психология
 • Културна антропология
 • Медии, комуникация, култура
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (редовна ф.о.)
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (задочна ф.о.)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • Обща психология на английски език
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
 • Организационно поведение и консултиране на организацията
 • Оценка на политики и оценка на въздействие
 • Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език)
 • Политическа социология
 • Политически мениджмънт (редовна ф.о.)
 • Политически мениджмънт (задочна ф.о.)
 • Политическо консултиране
 • Психология на здравето
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Публична администрация (редовна ф.о.)
 • Публична администрация (задочна ф.о.)
 • Публична администрация на английски език
 • Реторика (редовна ф.о.)
 • Реторика (задочна ф.о.о)
 • Социална и юридическа психология
 • Трудова и организационна психология (редовна ф.о.)
 • Трудова и организационна психология (задочна ф.о.)
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Управление на електронно съдържание
 • Философия
 • Философия на съзнанието и езика
 • Философия с преподаване на английски език (редовна ф.о.)
 • Философия с преподаване на английски език (задочна ф.о.)
 • Философска антропология
» начало

Разписи на занятия (магистър, зимен сем., 2017-2018 уч.г.)

» начало