Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2021-2022

График на учебната 2021-2022 и 2022-2023 година за:

  • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
  • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 08.07.2022

МАГИСТРИ | Поправителна сесия 2021/2022

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

МАГИСТРИ | Разписи на занятия | Зимен семестър 2022/2023

 ВНИМАНИЕ:  Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

АРХИВ | Летен семестър 2021/2022

Бакалавър

Разписи на занятия | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Решение на Факултетен съвет от 01.03.2022 г.:  Считано от 21.03.2022 г. да се възстанови присъствения учебен процес във Философски факултет. 
До 20.03.2022 на основание решение на Факултетния съвет от 01.02.2022 г. занятията се провеждат онлайн. 

Графици на изпити | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър

Разписи на занятия | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Решение на Факултетен съвет от 01.03.2022 г.:  Считано от 21.03.2022 г. да се възстанови присъствения учебен процес във Философски факултет.
До 20.03.2022 на основание решение на Факултетния съвет от 01.02.2022 г. занятията се провеждат онлайн.

Графици на изпити | летен семестър | 2021/2022 уч.г.

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.