Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2018-2019, 2019-2020

График на учебната година за:

 • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
 • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Паспорти на зали

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 02.08.2019

Бакалавър | Занятия | Зимен

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки (редовна ф.о.)
 • Библиотечно-информационни науки (задочна ф.о.)
 • Европеистика
 • Културология
 • Политология
 • Психология
 • Публична администрация
 • Публични информационни системи
 • Социология
 • Философия (редовна ф.о.)
 • Философия на английски език (редовна ф.о.)
 • Философия (задочна ф.о.)

Бакалавър | Изпити | Зимен

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Магистър | Занятия | Зимен

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Изпити | Зимен

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Занятия | Летен

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Изпити | Летен

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Поправителна сесия

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.