Програми на учебните занимания, графици, изпити

Бакалавър - Разпис занятия | График изпити
Магистър - Разпис занятия | График изпити

Бакалавър


Графици на изпити (Бакалавър, Зимен сем., 2017-2018 уч.г.)

» начало

Разписи на занятия (Бакалавър, Летен сем., 2017-2018 уч.г.)

» начало

 

Магистър


Графици на изпити (Магистър, Зимен сем., 2017-2018 уч.г.)

» начало

Разписи на занятия (Магистър, Летен сем., 2017-2018 уч.г.)

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

» начало