Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2021-2022

График на учебната 2021-2022 година за:

  • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
  • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 08.10.2021

Бакалавър | Занятия | ЛЕТЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Решение на Факултетен съвет от 01.03.2022 г.:  Считано от 21.03.2022 г. да се възстанови присъствения учебен процес във Философски факултет. 

До 20.03.2022 на основание решение на Факултетния съвет от 01.02.2022 г. занятията се провеждат онлайн. 

Бакалавър | Изпити | ЛЕТЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Бакалавър | Поправителна сесия 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Магистър | Занятия | ЛЕТЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Решение на Факултетен съвет от 01.03.2022 г.:  Считано от 21.03.2022 г. да се възстанови присъствения учебен процес във Философски факултет. 

До 20.03.2022 на основание решение на Факултетния съвет от 01.02.2022 г. занятията се провеждат онлайн.

 

 

Магистър | Изпити | ЛЕТЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Поправителна сесия 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Архив зимен семестър и сесия

Бакалавър | Занятия | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

До края на семестъра обучението ще се проведе в ОНЛАЙН вариант. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на специалностите.

Бакалавър | Изпити | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Магистър | Занятия | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

До края на семестъра обучението ще се проведе в ОНЛАЙН вариант. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на специалностите..

 

Магистър | Изпити | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.