Свободен достъп до бази данни

 

Пробен достъп до бази данни на ProQuest
 
proquest.jpgВ периода 1 ноември –1 декември 2016 г. Университетска библиотека  "Св. Климент Охридски" предоставя  пробен достъп до следните  три  бази данни на ProQuest :
  • ProQuest Central - мултидисциплинарна база данни с над 18 000 пълнотекстови списания в областта на хуманитарните, социалните науки, природните науки , медицина, здравеопазване, наука и  технологии и др.;
  • ProQuest Dissertations & Theses A&I  -  колекция от дисертации и  научни тези от цял свят от 1743г.  до сега в следните области: език и литература, социални науки, история, наука и технологии, изкуства, бизнес, здравеопазване, медицина;
  • SciTech Premium Collection колекцията включва пълнотекстови научни списания,  научно-популярни списания,  документи от конференции, технически доклади, правителствени публикации  в областта на природните науки и на технологиите от 1946 г. до сега.
 

 

 
Частичен пробен достъп до AAAS-Science Online
 
aaas.jpg  Университетска библиотека ”Св. Климент Охридски” предоставя частичен пробен достъп до  AAAS-Science Online. Американската асоциация за напредък на науката (AAAS) е международна организация, насърчаваща сътрудничеството между учени, в подкрепа на  образованието  и науката с над 120 000 членовe. Водещ издател на научни изследвания и на известното списание Science. Достъпът, който се предоставя  е до следните ресурси: Science Online , Science Translational Medicine, Science Robotics , Science Advance.
http://science.sciencemag.org/