Кариерен център


Обяви


За контакт

Антоанета Димитрова
специалист информационно обслужване
гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, к.409
(+359 2) 800 52 56; dimitrovab@phls.uni-sofia.bg