проф. дфн Олег Георгиев

Академична биографияАвтор на снимката: Цочо Бояджиев

позиция в университета към момента: професор, доктор на философските науки

БА/МА, година, дисциплина: магисър,1979, педагогика

докторат, година, тема: д-р, 1989, дфн 2009

хабилитация (дисциплина): История на философията

Членства

  • Член на Българската философска асоциация
  • Съ-организатор и член на Българското общество по средновековна философия
  • Съ-организатор и член на Института по средновековна философия и култура
  • Член на световната мрежа „Философи на образованието”
  • Член на S.I.E.P.M. (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale)
  • Член на редколегията на електронното сп. PHILOSOPHIA -  e-journal for philosophy & culture

Избрани публикации

Монографии

Философия и образованост (в съавт.) Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.1990, 184 с.

Изследвания върху индивидуалността в Европейското средновековие. С., ЛИК, 1998, 175 с.

Средновековната образованост. Три студии. АБ Ателие,С.2002, 96 с.

Свободните изкуства и Средновековието (Знаковата изразност на изкуствата). Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.2009 324 с.

Университетската метафизика. Четири лекции. Изд. Изток-Запад. С. 2009, 136 с.

За „плоската земя“, за дяволите на върха на иглата и други неща. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.2014 160 с.

Философия и образованост (в съавт.) Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.1990, 184 с.
Изследвания върху индивидуалността в Европейското средновековие. С., ЛИК, 1998, 175 с.
Средновековната образованост. Три студии. АБ Ателие,С.2002, 96 с.
Свободните изкуства и Средновековието (Знаковата изразност на изкуствата). Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.2009 324 с.
Университетската метафизика. Четири лекции. Изд. Изток-Запад. С. 2009, 136 с.
За „плоската земя“, за дяволите на върха на иглата и други неща. Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.2014 160 с.
Учебници

“Философия” – учебник за 11 клас на средното училище (в съавт. с Георги Каприев), “Ив.Богоров”, С.2001

 

*фотография Цочо Бояджиев