доц. д-р Тодор Тодоров

Академична биография 

позиция в университета към момента: доцент

БА/МА, година, дисциплина: Бакалавърска и магистърска степен по философия, СУ „Св. Климент Охридски”, 2000

докторат, година, тема: 2005, „Метафизиката на Авицена в латинския Запад. Рецепцията ѝ през ХIII век“

хабилитация (дисциплина): 2014, Метафизиката в арабското средновековие /история на философията/

Членства

  • Асоциация на писателите в България
  • Съюз на българските журналисти
  • EGSAMP (European Graduate School for Ancient and Medieval Philosophy)
  • Фондация „Медийна демокрация“, медиен експерт      
  • European Left

Избрани публикации

Забравената наука. Метафизиката в арабското средновековие: ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сина, София 2014, Изток-Запад

Immer die Nacht, Frankfurt am Main 2016, Größenwahn Verlag

Винаги нощта, София 2012, Сиела

Приказки за меланхолични деца, София 2010, Сиела

Арабският Аристотел: между забравената наука и незабравеността на битието, в: Предизвикателството Аристотел, София 2018

Хашиш и въображение във философията на средновековния ислям, в: Каприев, Г. (съст.) Nomina essentiant res, София 2011, Изток-Запад, с.  87-97

Молла Садра и метафизиките на исляма в: Философски алтернативи 2/2010

Божественото насилие. Няколко липсващи прочита, в:  Алтера Академика III/1, София 2009 

Наука и мъдрост в метафизиката на Авицена в: Архив за средновековна философия и култура“, София 2005

Furor Divinus. Philosophische Weisheit und Wahnsinn in einem Brief Marcilio Ficinos in: Архив за средновековна философия и култура“, София 2002

Културата на визуалните парадигми и образите на исляма, в: Евстатиев, С. (съст.) Християнство, ислям и източни религии: нормативен текст и социокултурен контекст, София 2011, Изток-Запад, с. 187-195

Пладнешкият демон, София 2011, Християнство и култура, бр. 8 (65), с. 52-58

Голотата на паметта, сп. Обектив, бр. 202, София 2012

Медиите в симбиоза на социално и политическо уродство, в: „Mедиите в България: карта на проблемите. Доклад на Фондация „Медийна демокрация“, София 2012, стр. 35-38

Плоският свят на българските медии, в: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2013, № 16. Available from: [ www.media-journal.info ]