График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ

М. октомври 2020 г. – График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ

 

Име фамилия

Присъствени дни

1

Левена Езекиева

Всеки ден

2

Захаринка Маринова

Понеделник, вторник и сряда

3

Ирена Черешарова

5 и 6.10.; 14 и 15.10. - 19 и 20.10.; 28.и 29.10.

4

Анелия Георгиева

Всеки ден

5

Иванка Петрова

Всеки ден

6

Бека Натан

Понеделник, вторник, сряда и петък

7

Росинка Тодорова

онлайн

8

Снежа Тилкиджиева

Всеки вторник  от 13,00 до 17,30 ч. в каб. 62, Ректорат;

Всеки петък  от 9,00 до 13,00 ч. в каб. 409, блок 4, 

9

Антоанета Димитрова

четвъртък

10

Анна Иванова

четвъртък

11

Мария Богданова

онлайн

12

Людмила Петрова

Вторник, сряда и четвъртък

13

Зорница Ангелова

Понеделник, вторник, сряда

14

Ваня Йосифова

Понеделник, вторник, сряда

15.

Ваня Еленкова

Понеделник до четвъртък

16.

Нина Иванова

Понеделник, бл.4;  

17.

Стоянка Витанова

Сряда и четвъртък

18.

Елка Кибарова

Всеки ден

19.

Весела Кибарова

Всеки ден

20.

Димитър Сталев

Всеки ден

21.

Весела Цокева

Всеки ден

22.

Валентина Козарска

Всеки ден

23.

Айредин Мехмедов

всеки ден; без периода 12 до 15.10.

24.

Снежинка Кайрова

Всеки ден до обяд

25.

Красимир Димитров

Всеки ден

*В останалото време извън посочения график служителите ще работят онлайн.