График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ

М. януари 2021 г. – График за присъствени работни дни на администрацията от ФФ*

Име фамилия

Имейл адрес

Присъствени дни

1

Левена Езекиева

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

11.01-15.01; 25.01-29.01; 08.02-12.02; 22.02-26.02

2

Захаринка Маринова

zmarinova@phls.uni-sofia.bg

04.01-08.01; 18.01-22.01; 01.02-05.02; 15.02-19.02

3

Ирена Черешарова

cheresharova@phls.uni-sofia.bg

сряда и четвъртък

4

Анелия Георгиева

amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

всеки ден

5

Иванка Петрова

v.petrova@phls.uni-sofia.bg

всеки ден

6

Бека Натан

natan@phls.uni-sofia.bg

сряда и петък

7

Росинка Тодорова

rtodorova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

8.

Снежа Тилкиджиева

snezha.t@phls.uni-sofia.bg

12 и 26.01. от 13,00 до 17,00 ч.,каб. 62, Ректорат.  19.01. от 9,00 до 15,30 ч.,каб. 62, Ректорат. 16 и 23.01. от 13,00 до 17,00 ч. в каб. 409, бл. 4.

9

Антоанета Димитрова

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

четвъртък

10

Анна Иванова

anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

четвъртък

11

Мария Богданова

bogdanova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

12

Людмила Петрова

petrova@phls.uni-sofia.bg

вторник и четвъртък

13

Зорница Ангелова

zangelova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

14

Ваня Йосифова

v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

15.

Ваня Еленкова

elenkova@phls.uni-sofia.bg

понеделник, вторник и сряда

16.

Нина Иванова

npivanova@phls.uni-sofia.bg

онлайн  

17.

Стоянка Витанова

vitanova@phls.uni-sofia.bg

сряда и четвъртък

18.

Елка Кибарова

kibarova@phls.uni-sofia.bg

онлайн

19.

Весела Кибарова

vkibarova@phls.uni-sofia.bg

всеки ден

20.

Димитър Сталев

dodostalev@phls.uni-sofia.bg

понеделник, сряда и петък

21.

Весела Цокева

v-tsokeva@phls.uni-sofia.bg

понеделник,  сряда и петък

22.

Валентина Козарска

kozarska@phls.uni-sofia.bg

всеки ден

23.

Айредин Мехмедов

mehmedov@phls.uni-sofia.bg

в отпуск - ще бъде заместван от Снежинка Кайрова

24.

Снежинка Кайрова

snejijoro1928@abv.bg

всеки ден до обяд

25.

Милана Недялкова

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

всеки ден

26.

Красимир Димитров

krassimir_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

всеки ден

*В останалото време, извън посочения график, служителите ще работят онлайн.