График - Електронно гише - администрация ФФ

М. ФЕВРУАРИ 2021 г. - включване в онлайн сесия - Администрация на Философски факултет

Име, фамилия

Длъжност

Дата

1

Зорница Ангелова

Гл.специалист информационно.осигуряване

1 февруари 2021

2

Ваня Йосифова

Инспектор информационно обслужване

2 февруари 2021

3

Антоанета Димитрова

Специалист инф.обслужване/инспектор учебна дейност социология

3 февруари 2021

4

Весела Цокева

Завеждащ филиална библиотека / администратор МУДЪЛ / НАЦИД

4 февруари 2021

5

Левена Езекиева

Инспектор учебна дейност к-ра ОЕРЗпсихология

5 февруари 2021

6

Ирена Черешарова

Инспектор учебна дейност докторанти

8 февруари 2021

7

Анелия Георгиева

Инспектор учебна дейност СДК

9 февруари 2021

8.

Росинка Тодорова

Инспектор учебна дейност к-ра История на философията

10 февруари 2021

9

Снежа Тилкиджиева

Инспектор учебна дейност к-ра ЛЕЕ

11 февруари 2021

10

Анна Иванова

Инспектор учебна дейност к-ра Публична администрация

12 февруари 2021

11

Мария Богданова

Инспектор учебна дейност к-ра БНИКП

15 февруари 2021

12

Ваня Еленкова

Инспектор учебна дейност к-ра История и теория на културата

16 февруари 2021

13

Стоянка Витанова

Инспектор учебна дейност к-ра Философия

17 февруари 2021

14

Елка Кибарова

Инспектор учебна дейност к-ра История и теория на културата

18 февруари 2021

15.

Весела Кибарова

Инспектор учебна дейност к-ра Европеистика и Реторика

19 февруари 2021

16.

Захаринка Маринова

Инспектор учебна дейност к-ра СООКПсихология

22 февруари 2021

17.

Бека Натан

Инспектор учебна дейност к-ра Политология

23 февруари 2021

18.

Людмила Петрова

Инспектор студенти

24 февруари 2021

19.

Валентина Козарска

Инспектор студенти

25 февруари 2021

20.

Милана Недялкова

Инспектор студенти

26 февруари 2021