Конкурс за обмен по програма Еразъм+

Отдел "Международно сътрудничество" обяви конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през академичната 2021/2022 година. Цялата необходима информация е публикувана на сайта на Еразъм+ на сайта на СУ.