Допълнителна обява за летен прием 2021/2022

Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. - допълнителен прием – кандидатстване 04.03.2022 – 03.05.2022г.

 

 

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Редовно

/бройки/

Задочно

/бройки/

1

2.3.

Философия


История на философията (Съвременна философия)

 

1

 

 

2

3.2

Психология

Обща психология (Експериментална психология)

 

1

 

3

3.2

Психология

Обща психология (Психодиагностика)

 

1