Полезна информация за постдокторанти, докторанти и млади учени

Обща информация

Обща информация

В отговор на споделени очаkвания от представители на различни kатедри и специалности във Философски факултет за предоставяне на повече информация относно изисkванията за получаване на стипендии и допълнителни средства, kаkто и за възможностите за образователна и изследователсkа мобилност на постдоkторанти, доkторанти и млади учени, Деkансkото ръkоводство обособява нова рубриkа - „Полезна информация за постдоkторанти, доkторанти и млади учени“. В нея биха могли да се вkлючат всичkи kолеги от Философсkи фаkултет kато предлагат поkани и обяви за участие в научни изследвания и проеkти, kонференции и обучения, kаkто и възможности за получаване стипендии и допълнителни средства. Те трябва да бъдат изпратени на следния адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспеkтор магистърсkи и доkторантсkи програми).

Надяваме се по този начин да удовлетворим поне част от очаkванията на аkадемичната общност на Философсkи фаkултет и преди всичkо да подпомогнем подготовkата и изследователсkата работата на постдоkторантите, доkторантите и младите учени.

Проф. д.н. Иван Кабаkов

заместниk-деkан - доkторанти, постдоkторанти и млади учени, външни проеkти, PR и kултурни събития  

 

Бюлетин на НИС - юни 2023 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИЙТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

Пето издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“, който тази година Университетската агенция на Франкофонията организира в партньорство с Технически университет София и неговия Франкофонски факултет. Конкурсът се провежда с подкрепата на Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е отворен за участие за всички висши учебни заведения и научни институти в България. Прочетете тук....

 

 

 

 

 

 

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
 
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Моята теза в 180 секунди

Пето издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“, който тази година Университетската агенция на Франкофонията организира в партньорство с Технически университет София и неговия Франкофонски факултет. Конкурсът се провежда с подкрепата на Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е отворен за участие за всички висши учебни заведения и научни институти в България.
 
В рамките на конкурса отново е предвидено обучение по комуникация в науката, което ще се води от специалисти франкофони, полезно за израстването на младитне изследователи. 
 
 Официалното съобщение за конкурса, афиша и връзка към информацията на сайта на AUF. можете да видите на адрес:
 

Възможности за финансиране на научно-изследователска дейност - кандидатстване за стипендии

 

Фонд „Научни изследвания" (ФНИ) публикува покани за участие в следните
конкурси:

- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023
г.":
https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_FUND-2023
– срок за кандидатстване 11.09.2023 г.;
- "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти – 2023 г." -
https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_MUPD-2023–
срок за кандидатстване 08.09.2023 г.

На посочените електронни адреси ще откриете подробна информация за всеки
от конкурсите, включително за тематичните направления, условията и
приложимите документи. Вътрешните процедури за подписване на документите
и подаване на проектните предложения са публикувани на страницата на СУ:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi
 

 

 

 

 

Център за академични изследвания обявява своите редовни стипендии за български учени за академичната 2023 - 2024 година. Стипендиите са предназначени за изследователи от социалните и хуманитарните науки, които работят постоянно в България или имат позиция в чуждестранен университет / институт.

Конкретна информация за всяка от стипендиантските програми може да видите по-долу.

Моля, чувствайте се свободни да разпространите информацията сред вашите колеги!
 
Facebook
Website
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности за участие в конференции и летни училища

 

     ♦  Възможност за участие в конференция "ЕС в „окото на бурята“ – Обединена Европа или Европа на нациите " - 28-29 октомври 2022г. Прочетете още....

 

        ♦    Философски факултет на СУ, Българското общество за аналитична философия (БОАФ) и Българската академия на науките (БАН) организират международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy). Събитието ще се проведе от 19.05.2023 до 21.05.2023, в Аулата и Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. В конференцията ще вземат участие трима гост-лектори, като всеки от тях ще открива тематична сесия в един от дните на провеждане на събитието.

​Програмата на събитието можете да видите тук......

Освен гост-лекторите, в конференцията ще вземат участие изследователи от 20 университета и изследователски центрове в над 10 различни държави. Темите на техните доклади може да откриете в приложената програма на конференцията.

Регистрацията за конференцията е официално отворена, като може да се регистрирате на адрес:          https://www.cognitoforms.com/SofiaUniversity/RegistrationFormNaturalismInPhilosophy

Молим тези от вас, които биха желали да присъстват на официалната конферентна вечеря да се регистрират до 30.04.2023. Редовната такса за участие в конференцията е в размер на 15 евро (30 лева), а студентската такса е в намален размер от 8 евро (15 лева). Студенти и докторанти, които биха искали да се включат в организацията като помощници, ще бъдат освободени от такси. Таксите за участие, както и кувертите за конферентната вечеря ще бъдат заплащани на бюрото за регистрация при пристигане на събитието.

В програмния комитет на събитието участват Мадлен Ангелова-Елчинова (СУ), Калоян Нечев (СУ), Марина Бакалова (БАН), Лина Георгиева (БАНи Марио ДеКаро (Tufts University). За всички въпроси свързани със събитието може да се обръщате към Мадлен Ангелова-Елчинова на адрес madelaine.angelova@gmail.comЗа промени в програмата и новини, които да са свързани с конференцията или други събития на БОАФ може да следите сайта ни: http://www.bsap.bg/.

 

 

  ♦ Катедра „Европеистика“, Катедра „Политология“ и Катедра „Публична администрация" към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Проектният офис за България и Северна Македония на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ имат удоволствието да Ви поканят на докторантска конференция на тема "За хората и институциите – време за решения в ЕС" - 13 май 2023 г.

 

Прочетете още......