Полезна информация за постдокторанти, докторанти и млади учени

Обща информация

Обща информация

В отговор на споделени очаkвания от представители на различни kатедри и специалности във Философски факултет за предоставяне на повече информация относно изисkванията за получаване на стипендии и допълнителни средства, kаkто и за възможностите за образователна и изследователсkа мобилност на постдоkторанти, доkторанти и млади учени, Деkансkото ръkоводство обособява нова рубриkа - „Полезна информация за постдоkторанти, доkторанти и млади учени“. В нея биха могли да се вkлючат всичkи kолеги от Философсkи фаkултет kато предлагат поkани и обяви за участие в научни изследвания и проеkти, kонференции и обучения, kаkто и възможности за получаване стипендии и допълнителни средства. Те трябва да бъдат изпратени на следния адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспеkтор магистърсkи и доkторантсkи програми).

Надяваме се по този начин да удовлетворим поне част от очаkванията на аkадемичната общност на Философсkи фаkултет и преди всичkо да подпомогнем подготовkата и изследователсkата работата на постдоkторантите, доkторантите и младите учени.

Проф. д.н. Иван Кабаkов

заместниk-деkан - доkторанти, постдоkторанти и млади учени, външни проеkти, PR и kултурни събития  

 

Бюлетин на НИС - април 2023 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИЙТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

Пето издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“, който тази година Университетската агенция на Франкофонията организира в партньорство с Технически университет София и неговия Франкофонски факултет. Конкурсът се провежда с подкрепата на Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е отворен за участие за всички висши учебни заведения и научни институти в България. Прочетете тук....

 

 

 

 

 

 

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
 
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Моята теза в 180 секунди

Пето издание на конкурса „Моята теза в 180 секунди“, който тази година Университетската агенция на Франкофонията организира в партньорство с Технически университет София и неговия Франкофонски факултет. Конкурсът се провежда с подкрепата на Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е отворен за участие за всички висши учебни заведения и научни институти в България.
 
В рамките на конкурса отново е предвидено обучение по комуникация в науката, което ще се води от специалисти франкофони, полезно за израстването на младитне изследователи. 
 
 Официалното съобщение за конкурса, афиша и връзка към информацията на сайта на AUF. можете да видите на адрес:
 

Възможности за финансиране на научно-изследователска дейност - кандидатстване за стипендии

 

For master's and doctoral candidates, as well as junior academics. 

Details:

The Laura Bassi Scholarship was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose

research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in Spring 2023:

Application deadline: 31 March 2023

Results: 12 April 2023

 

The value of the scholarship is remitted solely through editorial assistance as follows:

 

Master’s candidates: $750
Doctoral candidates: $2,500
Junior academics: $500

 

 

All currently enrolled master’s and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, including previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi

 
Charles Anderson
Director of Publications
Editing Press
www.editing.press

 

 

 

 

 

 

Център за академични изследвания обявява своите редовни стипендии за български учени за академичната 2023 - 2024 година. Стипендиите са предназначени за изследователи от социалните и хуманитарните науки, които работят постоянно в България или имат позиция в чуждестранен университет / институт.

Конкретна информация за всяка от стипендиантските програми може да видите по-долу.

Моля, чувствайте се свободни да разпространите информацията сред вашите колеги!
 
Facebook
Website
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности за участие в конференции и летни училища

 

     ♦  Възможност за участие в конференция "ЕС в „окото на бурята“ – Обединена Европа или Европа на нациите " - 28-29 октомври 2022г. Прочетете още....

 

        ♦    Философски факултет на СУ, Българското общество за аналитична философия (БОАФ) и Българската академия на науките (БАН) организират международна конференция на тема „Натурализмът във философията“ (Naturalism in Philosophy). Събитието ще се проведе от 19.05.2023 до 21.05.2023, в Аулата и Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. В конференцията ще вземат участие трима гост-лектори, като всеки от тях ще открива тематична сесия в един от дните на провеждане на събитието.

​Програмата на събитието можете да видите тук......

Освен гост-лекторите, в конференцията ще вземат участие изследователи от 20 университета и изследователски центрове в над 10 различни държави. Темите на техните доклади може да откриете в приложената програма на конференцията.

Регистрацията за конференцията е официално отворена, като може да се регистрирате на адрес:          https://www.cognitoforms.com/SofiaUniversity/RegistrationFormNaturalismInPhilosophy

Молим тези от вас, които биха желали да присъстват на официалната конферентна вечеря да се регистрират до 30.04.2023. Редовната такса за участие в конференцията е в размер на 15 евро (30 лева), а студентската такса е в намален размер от 8 евро (15 лева). Студенти и докторанти, които биха искали да се включат в организацията като помощници, ще бъдат освободени от такси. Таксите за участие, както и кувертите за конферентната вечеря ще бъдат заплащани на бюрото за регистрация при пристигане на събитието.

В програмния комитет на събитието участват Мадлен Ангелова-Елчинова (СУ), Калоян Нечев (СУ), Марина Бакалова (БАН), Лина Георгиева (БАНи Марио ДеКаро (Tufts University). За всички въпроси свързани със събитието може да се обръщате към Мадлен Ангелова-Елчинова на адрес madelaine.angelova@gmail.comЗа промени в програмата и новини, които да са свързани с конференцията или други събития на БОАФ може да следите сайта ни: http://www.bsap.bg/.

 

 

  ♦ Катедра „Европеистика“, Катедра „Политология“ и Катедра „Публична администрация" към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Проектният офис за България и Северна Македония на Фондация за свободата „Фридрих Науман“ имат удоволствието да Ви поканят на докторантска конференция на тема "За хората и институциите – време за решения в ЕС" - 13 май 2023 г.

 

Прочетете още......