Актуално

Прекъсване на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 10.05.2020 г.

Публикувано на: 2020-03-13 17:06:00 Категория: Актуално

Допълнителна информация свързана с учебния процес и ще бъде публикувана на страницата на ФФ и на Университета или по преценка на преподавателите ще бъде изпращана на курсовите и личните е-мейли на студентите или в СУСИ и Мудъл. Можете да се свързвате и с инспекторите учебна дейност по специалности и координаторите на магистърски програми.


Прочетете още...

Класиране на кандидати в конкурса „Млади учени и постдокторанти“ на Философски факултет

Публикувано на: 2020-03-26 14:56:00 Категория: Актуално

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година за защита на личните данни на физическите лица, публикуваме информацията, като посочваме темите на проектните предложения на кандидатите.

Прочетете още...

Срещи с кариерен консултант

Публикувано на: 2020-03-10 12:51:00 Категория: Актуално

В рамките на летния семестър на 2019-2020 уч.г. по инициативата на сектор "Кариерно развитие" към Софийски университет и с подкрепата на деканските ръководства на Историческия факултет, Факултета по класически и нови филологии, Стопанския факултет и Биологическия факултет се организират поредица от срещи на студенти с кариерен консултант.

начало: 05.03.2020

Прочетете още...