Актуално

Заповед на Ректора във връзка със завършването на учебната 2019/20 г.

Публикувано на: 2020-05-21 17:57:00 Категория: Актуално

За специалностите и програмите във Философски факултет, летният семестър ще завърши неприсъствено на 5 юни 2020 г. за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение чрез дистанционни средства. Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

Прочетете още...

Класиране на кандидати в конкурса „Млади учени и постдокторанти“ на Философски факултет

Публикувано на: 2020-03-26 14:56:00 Категория: Актуално

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година за защита на личните данни на физическите лица, публикуваме информацията, като посочваме темите на проектните предложения на кандидатите.

Прочетете още...