Прием на докторанти

Прием на докторанти

Летен допълнителен прием за места за редовни и задочни докторанти по държавна субсидия