Начало

Начало

Курс 1

76видеоурока

Курс 1

 • test 15

 • Максар

 • test 29

 • Представяне на РоСтатистика

 • Представяне на проекти по ФНИ ФФ 2013

 • Jean Monnet Seminar 2014 (5)

 • Jean Monnet Seminar 2014 (4)

 • Jean Monnet Seminar 2014 (3)

 • Jean Monnet Seminar 2014 (2)

 • Jean Monnet Seminar 2014

 • Project meeting

 • Jean Monnet in School 2014

 • Jean Monnet in Schools 1

 • Toni obuchenie

 • Test with test

 • Офис 365 семинар

 • ИКТ-ЕС и ти - 07032015

 • JM-schools-13032015 - четвърта сесия - търсене на инфо 2

 • JM-schools-14032015 - втора сесия

 • 01042015-VR

 • Видео визитка на ФСС

 • Ноема визитка

 • Представяне на проекти 2015

 • CEFR Introduction

 • CEFR Introduction

 • CEFR Introduction New

 • CEFR Descriptors New

 • CEFR Workshop 2

 • project THEYEA

 • project THEYEA-2

 • EUROMEC presentations on European Identity

 • EUROMEC presentations on European Identity Part 2

 • EUROMEC presentations on European Identity Part 3

 • gskdgskd

 • EUROMEC Language and Identity in Catalonia

 • EUROMEC Intercultural Communication Hands-on

 • EUROMEC Why Brexit?

 • EUROMEC Final

 • EUROMEC Webinar "Identities and Multilingualism

 • EUROMEC Webinar Identities in Urban Contexts

 • test

 • Качествени и количествени методи 1 част

 • Качествени и количествени методи 2 част

 • Видео визитка на бакалавърска програма по ПА

 • ИКТ 2

 • Основи на добрия вкус

 • Konf with Pavlin

 • Test 2

 • Курс 1

 • test 20

 • Test 15

 • Лидерство

 • Jean Monnet Seminar 2013 (6)

 • Маркетинг в пуличния сектор

 • Креативност и лидерство

 • НЛП

 • Нагласи към труда организационно поведение

 • Международно управление и човешки ресурсиt1263

 • Международно управление и човешки ресурсиt126

 • Международно управление и човешки ресурсиt12

 • Международно управление и човешки ресурсит

 • Международно управление и човешки ресурси

 • Трети методически семинар

 • Маркетинг в публичния сектор

 • Маркетинг в публичния сектор1

 • Jean Monnet Lecture Prof. Gilles Rouet

 • Jean Monnet Lecture Prof. Gilles Rouet (2)

 • bu\ionlineurok

 • Маркетинг в публичния сектор2невластласт

 • Маркетинг в публичния секторласрласт

 • Маркетинг в публичния сектор_невласт45

 • Маркетинг в публичния сектор_невласт

 • Маркетинг в публичния сектор_нев

 • Маркетинг в публичния сектор_last

 • Маркетинг в публичния сектор2

 • Методически семинар - 21-11-2013

Въведение в ИКТ

1видеоурока

Въведение в ИКТ

 • ИКТ-1-Въведение (БИН)

Икономика и стопанство

1видеоурока

Икономика и стопанство

 • Публична лекция Управление на конфликти

Академично писане

1видеоурока

Академично писане

 • Академично писане (БИН) - представяне на курса

Магистърски програми - визитки

5видеоурока

Магистърски програми - визитки

 • МП Публична администрация

 • МП Европейска публична администрация

 • МП Публичен мениджмънт и политики

 • Видео визитка MA and PHD program in philosophy thaught in English

 • Лидерство

Международно право

2видеоурока

Международно право

 • Art in contemporary world - МЕЖД.ПРАВО 1

 • Philosophy of subjectity's action - МЕЖД.ПРАВО 2

Бакалавърски програми - визитки

1видеоурока

Бакалавърски програми - визитки

 • Видео визитка на бакалавърска програма по ПА

Специалности - визитки

1видеоурока

Специалности - визитки

 • Специалност Публична администрация - видеовизитка

Представяне на проекти

1видеоурока

Представяне на проекти

 • Международен проект FASTER

Генезис на европейската модерност

2видеоурока

Генезис на европейската модерност

 • Държава се прави с хора (част 2-ра)

 • Държава се прави с хора (част 1-ва)

JM-Schools-2015

55видеоурока

JM-Schools-2015

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (28.03.2015) - 4

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (28.03.2015) - 3

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (28.03.2015) - 2

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (27.03.2015) - 4

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (27.03.2015) - 3

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (27.03.2015) - 1

 • Семинар на тема

 • JM-schools-21032015-четвърта сесия

 • JM-schools-21032015-втора сесия

 • JM-schools-21032015-първа сесия

 • JM-schools-20032015-четвърта сесия

 • JM-schools-20032015-трета сесия

 • JM-schools-20032015-втора сесия

 • JM-schools-20032015

 • JM-schools-14032015 - заключителна сесия

 • JM-schools-14032015 - четвърта сесия

 • JM-schools-14032015 - трета сесия

 • JM-schools-14032015 - втора сесия

 • JM-schools-14032015 - първа сесия

 • JM-schools-13032015 - четвърта сесия - търсене на инфо 2

 • JM-schools-13032015 - трета сесия - търсене на инфо 1

 • JM-schools-13032015 - втора сесия - Петър Миладинов

 • JM-schools-13032015 - първа сесия

 • Заключителен семинар - указания - 07032015

 • ИКТ-ЕС и ти - 07032015

 • Доби практики - примери от България

 • Добри практики - опитът на Полша

 • Методически насоки за преподаване на теми, свързани с ЕС

 • Методически насоки за преподаване на теми, свързани с ЕС

 • ЕС и ти в действие - 06032015

 • ЕС и ти в действие - 06032015

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (27.03.2015) - 2

 • JM-Schools (18.10.2015 - 6)

 • JM_Schools (24.10.2015 - 3)

 • JM-Schools (24.10.2015 - 2)

 • JM-Schools (24.10.2015 - 1)

 • JM_Schools-18102015-2

 • JM_Schools-18102015-5

 • JM_Schools-18102015-4

 • JM_Schools-18102015-1

 • JM_Schools-17102015_4

 • JM_Schools-17102015_3

 • JM_Schools-17102015_2

 • JM_Schools-17102015_1

 • JM_Schools-10102015-2

 • JM_Schools-10102015-1

 • JM_Schools-10102015-3

 • JM_Schools-10102015-4

 • JM_Schools-11102015-2

 • JM_Schools-11102015-3

 • JM_Schools-11102015-2

 • JM_Schools-11102015-4

 • JM-Schools (07.02.2016) - 1

 • JM-Schools (07.02.2016) - 2

 • Семинар на тема "ЕС и ти" (28.03.2015) - 1