• Център за психологическо консултиране и изследвания

  Кои сме ние

  запазване на час 

  Прочетете още...
 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

  Краен срок  20 февруари 2022г

  Прочетете още...
 • Програмата за летен семестър

  бакалаври

  магистри

  Прочетете още...
 • Прием на студенти в ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2021/22

  Философски факултет обявява прием на студенти в ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2021/22. Срок за подаване на документи - 31.01.2022 г.

  Прочетете още...
 • Публична лекция

  На проф. дпн Татяна Дронзина, катедра "Политология" на тема: КАКВО ВСЪЩНОСТ СЕ СЛУЧВА В КАЗАХСТАН?

  18.01.2022 г. (вторник) от 18:30 ч.
  електронна платформа Zoom

  за контакт: i_ivanov@phls.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., летен семестър

  Студентите в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение, заплащат определените такси за летен семестър на учебната 2021/ 2022 г. до 28.02.2022 г.

  Прочетете още...
 • Весела Коледа и честита Нова година!


  Прочетете още...
 • Онлайн речник по философия: Thesaurus. Sofia University Dictionary of Philosophy

  https://thesaurus.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • Покана за студентска конференция ЮИЮА 2022

  кратка информация

  Прочетете още...
 • Записване за избираеми дисциплини за летен семестър на учебната 2021/22

  Кампанията за избор на дисциплини за бакалаври и магистри*, редовно обучение, ще бъде активна от 01.12.2021 до 12.12.2021 г.

  Прочетете още...
 • Обмен на студенти и преподаватели през академичната 2021/2022 г. по Програма CEEPUS

  Проект CZ-0029-17-2122 "Идеята за Европа в европейската култура, история и политика"

  Прочетете още...
 • Учебните занимания във ФФ


  Прочетете още...
 • МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 26-27 ноември 2021 г., София  Програма Резюмета на докладите

  Линк за достъп до конференцията  Прочетете още...
 • Конкурс за стипендията Victoria Voutetakis

  Американският университет във Вашингтон обявява конкурс за стипендията Victoria Voutetakis за обмен на студенти между САЩ и България. Успешно спечелилият наградата студент ще има възможност за едногодишна специализация в Департамента по политически науки на Американския университет във Вашингтон.

  Подаване на документи: от 15.12.2021 до 01.02.2022
  Американски уиверситет, Вашингтон

  Прочетете още...
 • Преподавателски мобилности по договорите по програма Еразъм + КД107

  подробна информация

  Прочетете още...
 • Покана за философски диалог с .... картина

  По случай Световният ден на философията 18 ноември 2021, Сдружение на университетските преподаватели по философия в България Ви кани на философски диалог с .... картина

  Прочетете още...
 • На вниманието на абсолвентите на Философски факултет


  Прочетете още...
 • Заповед на декана на Философски факултет

  ЗАПОВЕД №62 от 20.10.2021.pdf 

  zapoved_merki_19_10_2021_marked.pdf

  Прочетете още...
 • Покана за участие в научно-практическата конференция на Факултета по педагогика

  35 години Факултет по педагогика

   Покана

  Прочетете още...
 • Студентски конкурс МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!

  Национално представителна работодателска организация Съю за стопанска инициатива организира Студентски конкурс "МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!"

  кандидатстване: до 21.11.2021 г.
  Съюз за стопанска инициатива

  Прочетете още...
 • ЗАЕДНО В ЧАС - кандидатска кампания

  "Заедно в час" стартира прием на участници за програмата "Нов път в преподаването" за випуск 2022.

  кандидатстване: до 25.11.2021 г.
  Заедно в час

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация: Учител по гражданско образование

  записване от 1 - 30.11.2021г.

  Прочетете още...
 • Пункт за имунизация срещу Covid 19

  На 04.10.2021 г. в камус Изток, бул. Цариградско шосе 125 отваря пункт за имунизация срещу Covid 19

  Прочетете още...
 • ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРАЗА или КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕНО С COVID-19 ЛИЦЕ


  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация по оценка на въздействието


  Прочетете още...
 • Пандемия и психично здраве

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова разговаря с проф. Орлин Тодоров 

  https://youtu.be/5s5_rmRihAY

  https://youtu.be/qaQFcbuSchw

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Проучване на нагласите към дистанционното обучение

  Представяме ви резултати от онлайн проучване за нагласите на студенти и преподаватели към онлайн обучението през втората година на пандемията.

  Проведено: 2021 г.

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултетПроектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.