• НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ!

  указания за записване

  Прочетете още...
 • Заплащане на семестриални такси за зимен семестър на учебната 2020/21 година

  Заплащането може да се направи през студентския Ви профил в СУСИ или по банков път

  Прочетете още...
 • Стартира прием на магистри във Философски факултет

  Сайт на приема http://ma.su-phls.info/

  Прочетете още...
 • График на Отдел студенти през месец август


  Прочетете още...
 • Докторантски четения

  Краен срок до 10 септември 2020 година  

  Прочетете още...
 • Пандемия и психично здраве

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова разговаря с проф. Орлин Тодоров 

  https://youtu.be/5s5_rmRihAY

  https://youtu.be/qaQFcbuSchw

  Прочетете още...
 • Подаване на заявления за допълнителните стипендии на докторанти от летен прием

  Заявления подават онези докторанти, които за периода юли 2019 г. – юли 2020 г. имат отпечатани статии и са участвали в конференции, които дейности доказват по начина, пояснен по-долу. Останалите докторанти, които нямат подобни дейности, участват в разпределянето на средствата по право и не е нужно да подават заявления.

  Прочетете още...
 • ВАЖНИ ДАТИ, ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2019/2020 Г.

  Описание на новите процедури при дистанционна форма на обучение и работа в СУ

  Прочетете още...
 • Семестриални изпити по спорт, летен семестър 2019/20

  Семестриалните изпити по спорт ще се проведат дистанционно

  Прочетете още...
 • Процедура по проверка на дипломните работи

  информацията се отнася за двете програми

  Прочетете още...
 • Контакт с Отдел студенти


  Прочетете още...
 • Летни онлайн курсове на Университета в Лил

  https://www.univ-catholille.fr/en/minicourses

  Прочетете още...
 • Програма „Сасакава” към Софийския университет „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за еднократна докторантска стипендия в размер до 6000 щатски долара

  по-подробно можете да научите тук

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

  прием на документи 8 септември - 2 октомври 2020 г.

  г-жа Анелия Георгиева   nel_georgieva@abv.bg

  Прочетете още...
 • Проф. Георги Каприев получи наградата „Питагор” в категорията хуманитарни и социални науки


  Прочетете още...
 • Поздравление на проф. Карабельова по случай празника на Философски факултет и 24 май

  можете да видите тук

  Прочетете още...
 • Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021г.


  Прочетете още...
 • СУБЕКТИВНИ ОЦЕНКИ И РЕАКЦИИ КЪМ СИТУАЦИЯТА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

  Проучването е осъществено в периода 17-22 март 2020 г. 

  Прочетете още...
 • Официалното връчване на дипломи се отлага


  Прочетете още...
 • CANCELLED DUE TO COVID-19 Philosophy Faculty Lecture Series Summer Semester 2020

  ATTN: All of the lectures are cancelled due to COVID-19


  Прочетете още...
 • Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

  Информацията е достъпна на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ff/

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация по оценка на въздействието


  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи до началото на курсовете

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Резултати от проучване на дистанционно обучение в СУ и НСА

  Анализ на резултатите от пилотно изследване на дистанционното обучение сред студенти на СУ и НСА и сред преподаватели от СУ.

  Проведено в периода:
  25 април - 6 май 2020 г.

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултетПроектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.