• Университетска образователна програма за третата възраст

  Малко информация за инициативата на Философски факултет по създаване на университетска образователна програма за третата възраст.

  https://www.youtube.com/watch?v=WBy3iu6FDXU

  Прочетете още...
 • Международна конференция 20 години Публична администрация

  Международна конференция по Публична администрация:

  "Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове"

  Прочетете още...
 • Научна конференция БЪДЕЩЕТО НА ЕС И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

  По случай 30 години специалност "Политология" на СУ "Св.Климент Охридски"

  27.05.2017 г. (събота)
  Aula Magna, СУ "Св. Кл.Охридски", Ректорат
  ​София, България

  Прочетете още...
 • УНИВЕРСИТЕТСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

  Уважаеми курсисти,

  Официалното откриване на учебната година за Университетската образователна програма за третата възраст ще бъде на  21 април от 10.00 ч. в зала 65, Ректорат. Поканени са всички курсисти.

  Класиране по дисциплини

  Прочетете още...
 • Международна научна конференция на тема „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“.

   от 2 до 4 юни 2017 г. 

  заявка за участие

  вдичко за конференцията

  Прочетете още...
 • Международна научна конференция: „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“.

  На 29 и 30 септември 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски

  За повече информация:

  http://www.estidia.eu/

  Информационен сайт на Философски факултет

  Прочетете още...
 • Информационни постери на студенти

  Наши студенти, участвали в обмена по Еразъм+, представиха свои информационни постери за пребиваването си в няколко чужди университета.

  Прочетете още...
 • ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


  Прочетете още...
 • Покана за участие в конференция на тема: Да преосмислим Европейския съюз, 11-12 май 2017 г., София

  Срок за изпращане на заявка за участие: 28 февруари 2017 г.

  Прочетете още...
 • Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

  Електронните анкетни карти за студентска оценка

  в http://elearn.uni-sofia.bg/.

  Прочетете още...
 • Анкетно проучване за качеството на учебния процес

  ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

  http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до бази данни

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя пробен достъп до бази данни на ProQuest и Частичен пробен достъп до AAAS-Science Onlinе  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до бази данни

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя пробен достъп до бази данни на ProQuest и Частичен пробен достъп до AAAS-Science Onlinе  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.