• Официално връчване на дипломи

  на бакалаври на 10.12.2019г. и на магистри на 11.12.2019г.

  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

  Философски факултет обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

  Прочетете още...
 • Отворена лекция за студентите на СУ "Св. Климент Охридски" относно правото им на безплатно ползване на „Microsoft 365 for education“

  05.12.2019 г., от 10:00 до 12:00 ч., зала 65, Ректорат, Южно крило

  Прочетете още...
 • Стартира избор на дисциплини за летен семестър на учебната 2019/20

  Кампанията за избор на дисциплини през СУСИ за летен семестър на учебната 2019/20 г. за бакалаври и магистри, редовно обучение (важи и за някои магистърски програми в задочно обучение) започва на 11.12.2019 г. и ще завърши на 22.12.2019 г.

  Прочетете още...
 • Покана

  Философски факултет кани своите преподаватели и служители на Коледен бал на 16 декември 2019 г. в клуб-ресторант Яйцето, Ректорат, от 18.30 часа.


  Прочетете още...
 • Студентска програма за законодателни проучвания

  http://students.parliament.bg/

  срок за подаване на документите 15.01.2020г.

  Прочетете още...
 • Национален конкурс за приложно-изследователски проект

  Документи се приемат от 1 ноември до 8 декември 2019 г. на адрес director.bdi@mfa.bg

  Прочетете още...
 • МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

  София, България, 29 – 30 ноември 2019

  Прочетете още...
 • Philosophy Faculty Lecture Series Winter Semester 2019


  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” за летен семестър на 2019/2020г.

  Указания за кандидатстване

  Заявление (Образец 1)

  Университети, за които може да кандидатствате.

  Прочетете още...
 • 6th EUROKD International Conference: Education, Psychology, and Behavioral Science

  http://eurokd.com/conferencepage/cpc/16

  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи до началото на курсовете

  Прочетете още...
 • Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

  Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.