• ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година за първокурсниците от ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

  1 октомври 2021 г. от 12.00 часа

  Прочетете още...
 • Допълнителен прием на магистри за учебната 2021/22 г. във Философски факултет

  Регистрация

  Прочетете още...
 • Пета международна конференция по „Публична администрация“

  21-ви и 22-ри октомври 2021 г.

  Прочетете още...
 • Нашите студенти и преподаватели разказват за бакалавърските програми на Философски факултет

  кандидатстване от 14 юни до 30 юни 2021г.

  Прочетете още...
 • На вниманието на студентите, които ще се явяват на държавен изпит/ защита на дипломна работа през юни/юли 2021


  Прочетете още...
 • Стартира кампания за избор на дисциплиин за зимен семестър на учебната 2021/ 22

  Студентите, бакалаври и магистри, ще избират в периода 08.06 - 22.06.2021

  Прочетете още...
 • Покана за лятно училище


  Прочетете още...
 • СДК „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

  Кандидатстване 01.09 - 01.10.2021г.

  Прочетете още...
 • Фонд „Научни изследвания“ отправя покани за участие


  Бюлетин, юни, 2021 г., DOCX файл

  Прочетете още...
 • Онлайн Ден на отворените врати за кандидат-студенти - 24.04.2021 г. (събота) от 11.00 ч.

  Философски университет към СУ „Св. Климент Охридски“ и Факултетен студентски съвет към ФФ Ви канят на Ден на отворените врати за кандидат-студенти на 24.04.2021 г. (събота) от 11.00 ч. Събитието ще се проведе чрез приложението MS Teams

  Прочетете още...
 • Стажантска програма на НАТО - възможност за шестмесечни стажове на младежи с изявени интереси в различни области

  Поредното 19-то издание на Стажантската програма на НАТО за 2022 г. чрез финансиране от НАТО (NATO-funded) е отворено за кандидатстване до 02.05.2021 г. Стажовете ще се проведат през 2022 г.

  Прочетете още...
 • ФИЛНАЛНО КЛАСИРАНЕ на проведения конкурс на Философски факултет за млади учени и постдокторанти


  Прочетете още...
 • Университетската библиотека предоставя пробен достъп до базите данни Oxford ScholarshipOnline и University PressScholarshipOnline

  В периода 04.03.-31.05.2021г.

  Прочетете още...
 • Стипендиантска програма (2021-2022 г.) в областта на социалните и хуманитарните науки


  Прочетете още...
 • Френският институт в България продължава своята кампания « Стипендии за Франция » за 2021г.

  http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/atelieta/

  Прочетете още...
 • Защо ще гласувам

  Конкурс за написване на есе от студенти, обучаващи се в Софийски университет, организиран от Студентски клуб на политолога с подкрепата на Студентски съвет към СУ "Св.Кл.Охридски".

  подаване на есета:
  от 01.03.2021 до 26.03.2021
  като попълните ФОРМУЛЯРА

  Прочетете още...
 • Професор Ивайло Знеполски беше награден с орден „Стара планина“ първа степен

  още за събитието

  Прочетете още...
 • Мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+ между Програмни страни за академичната 2020/2021г.

  срок за кандидатстване 15.03.2021г. 

  Прочетете още...
 • Стартира курс по "Бизнес психология"

  кандидатстване от 10.03.2021 до 15.04.2021г.

  Прочетете още...
 • Покана

  20. – 27.06.2021  (alternative dates: 20.–27.09.2021)

  Прочетете още...
 • The Doctoral Programme in Human Sexuality DPHS will open a new edition in 2021

  https://www.fpce.up.pt/pdsh/en/

  Прочетете още...
 • Reimagining International Higher Education for a post-pandemic world

  www.britishcouncil.org/going-global

  Virtual conference 15–17 June 2021

  Прочетете още...
 • Покана от Вроцлавския Медицински университет


  Прочетете още...
 • The ІІ International Scientific and Practical Conference « Problems of personality self-development in the modern society»

  26 March, 2021, Kharkiv, Ukraine

  Прочетете още...
 • БЪЛГАРСКО ФИЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗИРА ФИЛОСОФСКИ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

  https://philosophyfilmfest.wordpress.com

  Прочетете още...
 • Обръщение на Декана на Философски факултет към завършващите бакалаври и магистри

  https://youtu.be/jjijtM70Yqg?t=5

  Прочетете още...
 • ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРАЗА или КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕНО С COVID-19 ЛИЦЕ


  Прочетете още...
 • Пандемия и психично здраве

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова разговаря с проф. Орлин Тодоров 

  https://youtu.be/5s5_rmRihAY

  https://youtu.be/qaQFcbuSchw

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация по оценка на въздействието


  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Резултати от проучване на дистанционно обучение в СУ и НСА

  Анализ на резултатите от пилотно изследване на дистанционното обучение сред студенти на СУ и НСА и сред преподаватели от СУ.

  Проведено в периода:
  25 април - 6 май 2020 г.

  Прочетете още...
 • 20-годишнина на Европейския ден на езиците

  Алиансът Transform4Europe кани студенти, преподаватели, служители и всички интересуващи се от тематиката да отбележим заедно двадесетата годишнина на Европейския ден на езиците.

  24 септември 2021 г.
  предварителна програма и регистрация

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултетПроектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.