• Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 29.10.2020 до 12.11.2020г.


  Прочетете още...
 • 15th International Scientific Conference of professor Vladas Gronskas

  https://cutt.ly/RgiKDZA

  Прочетете още...
 • ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАРАЗА или КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗЕНО С COVID-19 ЛИЦЕ


  Прочетете още...
 • Откриването на новата учебна година във Философски факултет

  1 октомври 2020 г. от 12ч. на откритата сцена на Военната академия


  Прочетете още...
 • Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2020/2021г.

  Пълната информация можете да намерите тук

  Прочетете още...
 • Заплащане на семестриални такси за зимен семестър на учебната 2020/21 година

  КАМПАНИЯТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПРЕЗ СУСИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30.09.2020 г. Заплащането може да се направи през студентския Ви профил в СУСИ или по банков път

  Прочетете още...
 • Докторантски четения `2020

  На 23.09.2020г. в Конферентната зала на Софийски униlерситет "Св. Слимент Охридски" ще стартират Докторантски четения `2020

  Прочетете още...
 • На вниманието на студентите, които през учебната 2020/21г. ще бъдат в трети и четвърти курс и се обучават в педагогическите модули на ФФ, подготвящи учители по психология и философските дисциплини в средните училища.

  https://trademarket.mon.bg/login/student

  Прочетете още...
 • НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ!

  указания за записване

  Прочетете още...
 • Докторантски четения

  Краен срок до 10 септември 2020 година  

  Прочетете още...
 • IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ – 13, 14, 15 НОЕМВРИ 2020

  Информация:
  На сайта на Дружеството: http://psychology-bg.org/
  E-mail: office@psychology-bg.org
  Тел. 0887 426 394

  Прочетете още...
 • Пандемия и психично здраве

  проф. д.пс.н. Ваня Матанова разговаря с проф. Орлин Тодоров 

  https://youtu.be/5s5_rmRihAY

  https://youtu.be/qaQFcbuSchw

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

  прием на документи 8 септември - 2 октомври 2020 г.

  г-жа Анелия Георгиева   nel_georgieva@abv.bg

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация по оценка на въздействието


  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи до началото на курсовете

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Резултати от проучване на дистанционно обучение в СУ и НСА

  Анализ на резултатите от пилотно изследване на дистанционното обучение сред студенти на СУ и НСА и сред преподаватели от СУ.

  Проведено в периода:
  25 април - 6 май 2020 г.

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултетПроектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.