• Поздравление на проф. Карабельова по случай празника на Философски факултет и 24 май

  можете да видите тук

  Прочетете още...
 • ВАЖНИ ДАТИ, ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2019/2020 Г.

  Описание на новите процедури при дистанционна форма на обучение и работа в СУ

  Прочетете още...
 • Контакт с Отдел студенти


  Прочетете още...
 • Заповед на Ректора във връзка със завършването на учебната 2019/20 г.

  За специалностите и програмите във Философски факултет, летният семестър ще завърши неприсъствено на 5 юни 2020 г. за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение чрез дистанционни средства. Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

  Прочетете още...
 • Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021г.


  Прочетете още...
 • СУБЕКТИВНИ ОЦЕНКИ И РЕАКЦИИ КЪМ СИТУАЦИЯТА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

  Проучването е осъществено в периода 17-22 март 2020 г. 

  Прочетете още...
 • Официалното връчване на дипломи се отлага


  Прочетете още...
 • Класиране на кандидати в конкурса „Млади учени и постдокторанти“ на Философски факултет

  В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година за защита на личните данни на физическите лица, публикуваме информацията, като посочваме темите на проектните предложения на кандидатите.

  Прочетете още...
 • Допълнителни стипендии за докторанти на ФФ и условия за разпределянето им за календарната 2019 г.

  Условия и критерии за разпределение да допълнителни стипендии на докторанти за календарната 2019 г.

  Прочетете още...
 • Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

  Информацията е достъпна на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ff/

  Прочетете още...
 • Срещи с кариерен консултант

  В рамките на летния семестър на 2019-2020 уч.г. по инициативата на сектор "Кариерно развитие" към Софийски университет и с подкрепата на деканските ръководства на Историческия факултет, Факултета по класически и нови филологии, Стопанския факултет и Биологическия факултет се организират поредица от срещи на студенти с кариерен консултант. В неприсъствения период консултациите ще се провеждат онлайн.

  начало: 05.03.2020

  Прочетете още...
 • VI-та конференция AISTHETIKOS в памет на проф. Исак Паси

  Конференцията ще се проведе

  на 16 март 2020 г. от. 9:00-17:00ч.

  Конферентна зала, Ректорат, СУ “Свети Климент Охридски”.

  Прочетете още...
 • CANCELLED DUE TO COVID-19 Philosophy Faculty Lecture Series Summer Semester 2020

  ATTN: All of the lectures are cancelled due to COVID-19


  Прочетете още...
 • Премиера на Byzanz. Judentum

  На 11 март 2020 г. от 18.00 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората

  Прочетете още...
 • Viadrina Summer Program - Europe and Beyond

  June 3 - July 18, 2020

  Пълната информация можете да намерите тук

  Прочетете още...
 • Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2019/2020 уч. г., летен семестър

  Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2019/2020 учебна година ще бъде достъпна от студентския Ви профил в интервала 17.01.-14.02.2020 г. за бакалаври и магистри редовно обучение и 17.01.-31.01.2020 г. за бакалаври и магистри задочно обучение.

  Прочетете още...
 • Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

  Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 20 февруари – 6 март 2020г.

  Прочетете още...
 • « Стипендии за Франция » за 2020 година

  Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт в България  www.institutfrancais.bg

  Прочетете още...
 • Заедно в час

  Обявена кампания за кандидатстване за програма на "Заедно в час"

  ​краен срок: 10.02.2020 г.

  Прочетете още...
 • Седма международна научна конференция на тема „Следващите седем на Европейския съюз“

  Срок за изпращане на заявка за участие : 31 януари 2020 г.

  Можете да изтеглите заявката тук

  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

  Философски факултет обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация по оценка на въздействието


  Прочетете още...
 • МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

  София, България, 29 – 30 ноември 2019

  Прочетете още...
 • 6th EUROKD International Conference: Education, Psychology, and Behavioral Science

  http://eurokd.com/conferencepage/cpc/16

  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи до началото на курсовете

  Прочетете още...
 • ЗАЕДНО В ЧАС - кандидатска кампания

  краен срок: 15.04.2020

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Дати на държавни изпити


  Прочетете още...
 • 24rd International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS (26-29.03.2020)

  цялата информация  можете да намерите тук

  Прочетете още...
 • Конкурс за младежки делегат на ООН за 2020-2021 г.

  краен срок: 04.04.2020

  Прочетете още...
 • Модис България - онлайн срещи с кариерни консултанти

  Модис България организира поредица от онлайн срещи с кариерни консултанти за студенти от Софийски университет.

  ​период на провеждане: 16.04. - 05.05.2020 г.

  Прочетете още...
 • Резултати от проучване на дистанционно обучение в СУ и НСА

  Анализ на резултатите от пилотно изследване на дистанционното обучение сред студенти на СУ и НСА и сред преподаватели от СУ.

  Проведено в периода:
  25 април - 6 май 2020 г.

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.