• Кандидатстване в магистърски програми на Философски факултет

  Регистрация по електронен път от 1.7.2019г. до 11.9.2019г.

  Пълна информация за приема http://ma.su-phls.info/

  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” за летен семестър на 2019/2020г.

  Указания за кандидатстване

  Заявление (Образец 1)

  Университети, за които може да кандидатствате.

  Прочетете още...
 • ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

  3 конкурса и 2 програми

  Прочетете още...
 • Петнадесетата национална конференция по етика ”ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК”

  11, 12 и 13 ноември, 2019 г.

  Нова конферентна зала, СУ ‚Св. Климент Охридски“, София

  Прочетете още...
 • 6th EUROKD International Conference: Education, Psychology, and Behavioral Science

  http://eurokd.com/conferencepage/cpc/16

  Прочетете още...
 • Международен семинар

  на тема: "ЕВРОПА - АЗИЯ", с участието на учени от Университета за международни изследвания в Гуангджоу, Китай и Университета за международни изследвания в Пекин, Китай и преподаватели от Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

  02.07.2019 - 05.07.2019
  ​з.1 и з.2, Ректорат
  СУ "Св.Кл.Охридски"

  Прочетете още...
 • Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година

  Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2019 г., 17:00 часа

  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи до началото на курсовете

  Прочетете още...
 • Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

  Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

  Прочетете още...
 • Представяне на модел за Цитатен указател (обществени науки)

  26 юни 2019 г., Конферентна зала (Ректорат) 

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.