• Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2019/2020 уч. г., летен семестър

  Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2019/2020 учебна година ще бъде достъпна от студентския Ви профил в интервала 17.01.-14.02.2020 г. за бакалаври и магистри редовно обучение и 17.01.-31.01.2020 г. за бакалаври и магистри задочно обучение.

  Прочетете още...
 • Летен прием за свободни места в магистърски програми за учебната 2019/20


  Прочетете още...
 • « Стипендии за Франция » за 2020 година

  Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт в България  www.institutfrancais.bg

  Прочетете още...
 • Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

  Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 20 февруари – 6 март 2020г.

  Прочетете още...
 • Заедно в час

  Обявена кампания за кандидатстване за програма на "Заедно в час"

  ​краен срок: 10.02.2020 г.

  Прочетете още...
 • Седма международна научна конференция на тема „Следващите седем на Европейския съюз“

  Срок за изпращане на заявка за участие : 31 януари 2020 г.

  Можете да изтеглите заявката тук

  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

  Философски факултет обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти

  Прочетете още...
 • МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

  София, България, 29 – 30 ноември 2019

  Прочетете още...
 • Philosophy Faculty Lecture Series Winter Semester 2019


  Прочетете още...
 • 6th EUROKD International Conference: Education, Psychology, and Behavioral Science

  http://eurokd.com/conferencepage/cpc/16

  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи до началото на курсовете

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Дати на държавни изпити


  Прочетете още...
 • 24rd International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS (26-29.03.2020)

  цялата информация  можете да намерите тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.