Магистърска степен

Специалност Философия предлага голямо разнообразие от магистратури - и за специалисти (имащи бакалавърска степен по Философия), и за неспециалисти. Те обхващат както съвременни проблеми (културни, етични, научни), така и изключително задълбочено и специализирано познание върху традиционни философски теми.