Магистърска степен

Виртуална култура

Глобалистика

Интегративна биоетика

История и съвременност на философията

Социални изследвания на пола

Философия

Философия на съзнанието и езика

Философия с преподаване на английски език

Философска антропология

 
Специалност Философия предлага разнообразни магистратури - и за специалисти (имащи бакалавърска степен по Философия), и за неспециалисти. Те обхващат както съвременни проблеми (културни, етични, научни), така и изключително задълбочено и специализирано познание върху традиционни философски теми.