Юридическа психология

Обща информация

Ана Ваньо Чучкова

Задочна платена докторантура от 06.2010 до 06.2014 с научен ръководител ​проф.д-р Бойко Ганчевски
ТЕМА: "Психодиагностика на криминалното поведение на лица членуващи в организирани престъпни групи"

​Михаил Петров Герговски

Докторант на самостоятелна подготовка от 11.2011 до 11.2014
ТЕМА: "Психодиагностика на криминалното поведение нса извършителите на убийства"