Контакти

Ел. поща: aivanov@mail.phls.uni-sofia.bg

Телефон: 02 80 05 111/ вътрешен 222

Работно време: понеделник – петък 08.30 – 17.30

 

 

 

 

 

Copyright © , Философски факултет.