Свързване и сътрудничество с помощта на имейл, календари и контакти в Office 365

Имейл (Outlook), Календар и Хора (контакти) са все част от Outlook.com*, който е компонент на Office 365. Lync и моменталните съобщения (IM) работят в тясно сътрудничество с Outlook, за да Ви помогнат да задавате Вашите онлайн срещи.
След като приключите работа с това ръководство, трябва да можете:

  • Да създавате групи от имейл потребители в Exchange (ако сте администратор)
  • Да управлявате резервации за споделени ресурси (т.е. стаи за срещи)
  • Да управлявате своите контакти и да създавате имейл групи с Outlook.com
  • Да импортирате Вашите контакти от социалните медии, като свържете определени мрежи с Вашия Office 365
  • Да използвате Outlook.com, за да управлявате електронната си поща
  • Да свързвате съществуващите си имейл акаунти с Вашия акаунт в Outlook при Office 365
  • Да управлявате настройките на Вашия календар и да ги споделяте с колеги

Свързаността е в сърцевината на Office 365 за образованието. Много по-високи нива на сътрудничество са възможни чрез тази способност за лесно свързване с колеги и студенти без нуждата от взаимодействия лице в лице през цялото време. С помощта на Exchange и Outlook.com са възможни мощни нива на свързаност и сътрудничество, както и споделени календари и информация за контакти, наред с моменталните съобщения и видеоконференциите с Lync. Можете дори да отговаряте на имейл с моменталните съобщения.

Тъй като всичко се извършва в рамките на сигурната и безопасна среда на Office 365 във Вашата институция, комуникацията между персонала и студентите може да бъде наблюдавана за уместност и контролирана, когато е необходимо. Така се премахва всяка необходимост от друга външна комуникация от този род.

Това ръководство ще Ви помогне да стартирате, като използвате основните характеристики на тези мощни инструменти за свързаност. Вие вероятно вече трябва да сте свикнали с използването на интерфейса на Office 365 и да знаете за какво са основните раздели и ленти с инструменти.

Можете да използвате Outlook за цялата си електронна поща, Календар за Вашите уговорки и срещи и Хора за Вашите контакти (всички те са функции от менюто с разделите на Office 365).

1. Използване на имейл за свързване и сътрудничество

2. Вашият календар в Office 365

Тъй като всички взаимодействия и моментални съобщения с колеги и студенти се извършват в рамките на сигурната среда на Office 365, реално няма необходимост те да се извършват на каквато и да било друга платформа. Това е особено важно при взаимодействието със студентите.

3. Вашите контакти

 

* Познато преди като Outlook Web App.
** Познато преди като Office Web Apps.
*** Познато преди като SkyDrive.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © , Философски факултет.