Потребителски сценарий:
Използване на раздела Хора за работа с Вашите контакти в Office 365

Професор Николай Павлов е преподавател в университета. Тъй като в неговата институция са започнали да използват Office 365, той го намира като отлично средство за учене и преподаване и много полезно за по-голямата ефективност на административните му задачи.

На проф. Петров наскоро му е разрешено да отделя известно време за организиране на професионалното развитие за неговите колеги. Той желае да работи с тях за начина, по който да използват Office 365, но осъзнава, че първо трябва да усъвършенства собствените си познания и умения. Не е отделял много време за работа с раздела Хора от главното меню на Office 365, затова решава да изследва тази функция малко по-задълбочено.

Той избира раздела Хора и изследва екрана.

1. Информация за контакт

2. Създаване на нова картичка за контакт

3. Създаване на групи от контакти

Ако желае да създаде групи от контакти, процедурата е много сходна. Това ще бъде персонална група, а не група за споделено разпространение, създадена в Office 365 Exchange, която всеки може да използва.

Когато Проф. Петров чете имейл, ако щракне върху името на изпращача, на екрана се появява картичка за контакт.
Изглежда по следния начин:

4. Усъвършенстване и подобряване на комуникацията


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © , Философски факултет.