Потребителски сценарий:
Споделяне на календар с Outlook

Споделянето е функция по подразбиране в Office 365 и се управлява сигурно чрез Exchange между потребители в рамките на един и същи домейн.

Вяра Николова е председател на представителния съвет на студентите. Тя желае да сподели календара си със своите колеги, тъй като предстоят няколко важни събития. Освен това, тя трябва да сподели календара си с проф. Коцева, която отговаря за учебните въпроси в старшия управленски екип.


Имейл, контакти и календар - допълнителни източници

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Copyright © , Философски факултет.