Имейл, контакти и календар

» Имейл, календари и контакти
» Сценарий: Свързване на други профили към имейл
» Сценарий: Хора и контакти
» Сценарий: Комуникация с персонала и събиране на информация
» Сценарий: Професионално развитие на персонала
» Сценарий: Използване и споделяне на календарите

Работа с Office Online* и OneDrive**

» Използване на Office Online през SharePoint
» Използване на Office Online през OneDrive
» Сценарий: Използване на Office Online за оценяване
» Сценарий: Използване на OneNote Online за портфолио на студента
» Сценарий: Използване на онлайн анкета в Excel

Използване на SharePoint в образованието

» Създаване на личен сайт в SharePoint

50 начина да използвате Office 365 за образованието

» 50 начина да свържете ученето си с живота си с помощта на Office 365

* Познато преди като Office Web Apps.
** Познато преди като SkyDrive.

Copyright © , Философски факултет.