ѝ

Потребителски сценарии:
Използване на Office Online за оценяване и обратна връзка

Професор Костадин Белев, преподавател по икономика, ще създаде тест с помощта на платформата Office 365. Той използва платформата в часовете си в продължение на няколко седмици, така че студентите вече са запознати с начина на работа. Той е извън университета, на конференция, но за щастие може да използва Office Online за създаване, споделяне и оценяване на работата с помощта на своя таблет.

* Известно преди като SkyDrive.


Office Online и OneDrive - допълнителни източници

» Използване на Office Online през SharePoint
» Използване на Office Online през OneDrive
» Сценарий: Използване на Office Online за оценяване
» Сценарий: Използване на OneNote Online за портфолио на студент
» Сценарий: Използване на онлайн анкета в Excel

Copyright © , Философски факултет.