Потребителски сценарии:
Използване на OneNote Online за електронното портфолио на студент

Доцент Кирил Асенов иска да започне да използва Електронно портфолио за уроците по английски език за студентите от първи курс. Той иска студентите му да имат запис от своите постижения. Той решава да използва OneNote Online* в платформата Office 365 на своя университет.

Той знае, че OneNote е страхотен начин за организиране на ресурсите в работни книги, раздели и страници. Той иска да види как може да използва тази конструкция, за да организира доказателствата за прогрес и постиженията на своите студенти по начин, който показва доказателства за това, че неговите студенти могат да разсъждават и използват неговата обратна връзка и оценка на колеги, както и собствените им постижения. Той знае, че е полезно умение за студентите да могат да развиват и поддържат Електронно портфолио, което ще им:

Тъй като не всички студенти разполагат у дома с пълната версия на OneNote, той знае, че ще трябва да използва само функциите, налични в OneNote Online, въпреки че много от тях ще могат да използват пълната версия, за да могат да направят своето електронно портфолио още по-добро.

Той решава да използва следната конструкция за разделите:

(a) Четене
(b) Писане
(c) Говорене
(d) Слушане
(e) Произношение
(f) Домашна работа
(g) Изпити

Той използва следните страници във всеки един от разделите си и създава шаблон за своите студенти, за да им помогне да създадат собствено електронно портфолио:

Шаблонът, направен от доц. Асенов ще изглежда по следния начин:

* Известно преди като OneNote Web App.


Online и OneDrive - допълнителни източници

» Използване на Office Online през SharePoint
» Използване на Office Online през OneDrive
» Сценарий: Използване на Office Online за оценяване
» Сценарий: Използване на OneNote Online за портфолио на студент
» Сценарий: Използване на онлайн анкета в Excel

Copyright © , Философски факултет.