юни 18, 2024

Day

На 18.06. приключва кампанията за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2024/25г.

На 18.06. приключва кампанията за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2024/25 г.

Опцията за избиране ще бъде активна до 23:59 ч. на 18.06.2024 г.

В периода 21.06. – 26.06.2024 г. всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от нестартиращи дисциплини, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.

Избирането на дисциплини става през електронната система: https://susi.uni-sofia.bg/. Опцията за избиране през системата ще бъде достъпна и задължителна за всички студенти в ОКС “бакалавър“, редовна форма на обучение. Студентите в магистърските програми на факултета би трябвало да получат съобщение от координаторите на програми за начина, по който ще избират. В най-общия случай това също ще се случи през СУСИ.

Записването на избираеми дисциплини е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът носи отговорност за съответните последствия.

Записване на дисциплини за зимен семестър на академичната 2024/2025 г. извън кампанията за избор става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел „Студенти“ не по-късно от 20 дни след стартирането на зимния семестър – 21.10.2024 г. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се и съгласие по имейл). Заявление, в което липсват посочените атрибути, няма да бъде разглеждано. 

Допълнителни указания:

По време на срока за записване на изборни дисциплини следва да извършите следното:

  • да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg;
  • да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
  • да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
  • да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план– текущ семестър”.

Внимание! Първоначално (по подразбиране) е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”. Ако желаете да запишете други дисциплини, различни от показаните за текущия за вас семестър, или когато искате да запишете дисциплини, които се предлагат за друг курс на същата специалност, различен от текущия за вас, следва да изберете радиобутона на опцията „Само тези към моя учебен план – останали“.

  • от появилите се избираеми дисциплини да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса Записана. Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната „Действие“. След направения избор, в колоната „Статус“ се отразява избраният статус.

Внимание! По време на записването следва да изберете със статус „Записана“ най-малко толкова дисциплини, колкото кредити са ви нужни за успешно завършване на семестъра и на учебната година. Напомняме, че за всеки семестър от задължителни и избираеми дисциплини трябва да набирате минимум 30 кредита. В информационната система (в справки) можете да се запознаете с вашия учебен план и да прецените и сами какви и колко избираеми дисциплини е нужно да запишете през следващите семестри, ако тази информация не ви е предоставена от инспекторите.

Трансфер на кредити от един в друг семестър не се извършва. Можете да направите повече от 30 кредита на семестър, учейки повече (избираеми дисциплини) от необходимото, но кредитите, който са повече, няма да се прехвърлят за друг семестър.

Внимание! Ако дисциплината е с ограничение на броя на студентите:

До момента, в който студентите със статус Записана не са достигнали ограничението, избирането на дисциплината няма особености. След като лимитът се достигне, в колоната „Бележки“ ще се вижда съобщение „Изчерпан лимит. „Записване в опашка“. Всеки следващ студент, който избира дисциплината със статус Записана ще бъде записан в опашка на чакащите, като в колоната „Статус“ ще получи съобщение, че е записан в опашка, кой пореден номер е в нея и датата и часа на записване. При отписване на студент, който е бил със статус Записан, първият в опашката автоматично се записва (останалите записани в опашката ще виждат новия си пореден номер в нея). При такава ситуация, записаният студент получава съобщение „Записан сте за избираема дисциплина ……. поради освободено място“. Ако студент остане в опашката за чакащи до края на кампанията за избор, той няма да е записан за дисциплината. Това налага към края на кампанията да вземе решение да се отпише от дисциплината, за която е записан в опашка на чакащите и да избере друга дисциплина.

При проблеми с достъпа до СУСИ, пишете на:

Зорница Ангелова – zangelova@phls.uni-sofia.bg

или на Ваня Йосифова – v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Внимание! Задължително посочвайте трите си имена, специалност и факултетен номер. Препоръчително е да укажете и какъв проблем имате при употребата на системата.

Във всяка специалност има поне един инспектор, който отговаря за коректното провеждане на учебните занимания и е в състояние да отговори на всякакви запитвания по учебния план.

Тук можете да намерите информация за тях.

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.