Катедра „Логика, етика и естетика"

  • 1504 София, бул. "Цар Освободител" № 15, Ректорат, етаж 3, Южно крило, каб. 62 | (+359) 2 9308 414
  • Контакти:
  • Ръководител на катедрата: проф. д-р Тодор Полименов | tpolimenov@phls.uni-sofia.bg
  • Инспектор учебна дейност: Снежа Тилкиджиева | snezha.t@phls.uni-sofia.bg

Настоящият академичен състав на катедрата се стреми да опазва добрите традиции на Софийския университет по преподаване на дисциплините логика, етика и естетика, както и да държи в крак с времето тяхното изучаване. Новото поколение логици отвори дисциплината логика към актуалните теми и дискусии в съвременната аналитична философия. Свидетелство за това са публикуваните от тях книги и сборници. Подобно „осъвременяване“ на преподаваните и издледвани теми се осъществи и сред етиците от катедрата. Това се вижда от множество техни публикации, посветени на проблеми от областта на постмодерната етика и биоетиката.

Паралелно катедрата осъществява успешно сътрудничество в преподавателската и изследователската дейност с колегите от останалите две катедри на специалност Философия като съвместно организиране и провеждане на научно-изследователски проекти, научни конференции, интердисциплинни магистърски програми, в развиването на различни, съвременни извънаудиторни и нетрадиционини форми на изследване и популяризиране на философски методи, идеи и постижения.

В  резултат на това Катедрата по логика, етика и естетика днес е не само достоен продължител на българската университетска и философска традиция, но и активен участник в нейното развитие в посока на иновативни преповадателски и изследователски практики и образование. Неслучайно тя е на едно от първите места по обучение на докторанти.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.