Катедра "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология"

  • 1504 София, бул. "Цар Освободител" № 15, Ректорат, етаж 3, Южно крило, 60 кабинет | тел. (+359) 2 930 84 76
  • Контакти:
  • Ръководител на катедрата: доц. д-р Людмила Андреева | andreeva@phls.uni-sofia.bg
  • Инспектор учебна дейност: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Катедрата по Обща, експериментална, развитийна и здравна психология е част от Философския факултет на Софийския университет. Разположена е в два кампуса на СУ: сградата на Ректората и в ІV блок на кампус Изток. В нея са работили някои от основателите на специалност Психология в България – видни учени и преподаватели: проф. Генчо Пирьов, проф. Леон Леви, проф. Георги Ангушев, доц. Иван Паспаланов, проф. Хайгануш Силгиджиян, доц. Цани Цанев, доц. Иван Нетов, проф. Павел Александров и доц. Христина Тошева.

Катедрата е част от специалност Психология и заедно с катедрата по Социална, организационна, клинична и педагогическа психология отразява широкия диапазон на съвременното психологическо познание. Основните области на изследователска и преподавателска дейност на нейните членове: когнитивна психология, психология на развитието, експериментална психология, психология на личността, здравна психология, диференциална психология, психологическо измерване, история на психологията и социално познание, са сред фундаменталните клонове на психологическата наука. Катедрата отговаря и за подготовката на студентите в областта на статистическите методи, тъй като съдържанието на голяма част от изучаваните курсове e тясно обвързано и се основава на математико-статистически понятия и процедури.

Дисциплините от учебния план на бакалавърско равнище, за които отговаря катедрата, предлагат широка гама от психологически познания с експериментална и приложна ориентация към множеството съдържателни области на психологията. Към катедрата има и три магистърски програми: Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) – в два потока (за бакалаври по психология и за бакалаври с хуманитарна специалност), Психология на здравето – в два потока (за бакалаври по психология и за бакалаври с хуманитарна специалност) и Обща психология на английски език (за непсихолози). Докторантурите, предлагани от катедрата, подготвят бъдещи изследователи и преподаватели – много от защитилите докторантура вече градят успешна професионална кариера.

Преподавателите от катедрата участват в подготовката на студентите на магистърско ниво в редица специалности както от Философски, така и от други факултети на СУ. Катедрата е много силно представена и в подготовката на бъдещите преподаватели в средното училище от всички специалности на СУ „Св. К. Охридски“. Нейните преподаватели водят психологическите дисциплини, изисквани за придобиване на учителска правоспособност.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.