Катедра "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология"

  • 1504 София, бул. "Цар Освободител" № 15, Ректорат, етаж 3, Южно крило, 60 кабинет | тел. (+359) 2 930 84 76
  • Контакти:
  • Ръководител на катедрата: проф. д. пс. н. Людмил Георгиев | lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg
  • Инспектор учебна дейност: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
  • Научен секретар и администратор на сайта на катедрата:доц. д-р Николай Димитров | n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Основана 1986 г. „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ е част от специалност Психология, учредена като самостоятелна специалност през 1972 г.

Научноизследователско направление: социална, политическа и етнопсихология; организационна и трудова психология; организационно развитие; управление на човешките ресурси; психология на рекламата и икономическа психология; педагогическа психология; клинична и консултативна психология и психотерапия.

Преподавателският състав на катедрата участва в разработването и преподаването на бакалавърската програма по психология и магистърски програми по трудова и организационна психология, социална и юридическа психология, клинична и консултативна психология, организационно поведение и консултиране на организациите. Членовете на катедрата активно участват в съвместен международен проект за дистанционно обучение на английски език по следните магистърски и докторски програми: Индустриална и организационна психология, Клинична и консултативна психология, Изследвания на психичното здраве, Социална психология, Политическа психология, Психология на управлението на конфликтите и медиация.

Членовете на катедрата участват в множество национални и международни проекти, осъществявани в сътрудничество с университети в Германия, Холандия, Норвегия, САЩ, Русия и др.

Многобройни са научните публикации в български и чуждестранни научни издания, студиите и монографиите, посветени на проблемите на социалната, етническата и политическата психология; организационната и трудова психология; психология на рекламата и икономическа психология; педагогическа психология, клинична и консултативна психология и психотерапия.

Членове на катедрата учредиха и реализират активна научно-приложна дейност в Университетския център за анализ и разрешаване на конфликти, специализирано звено към специалност Психология.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.