Катедра "История на Философията"

Академичен състав

Ръководител катедра:

Проф. дфн

Александър Кънев

akunev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Научните ми интереси са историко-философски и теоретични. Историко-философските ми изследвания са върху дълбоките промени в начините на философстване от Декарт до съвременността, с акцент върху Витгенщайн и Хайдегер. Теоретичните ми интереси са в областта на метафизиката (първооснованията и структурата на реалността) и философията на науката (природата на научния прогрес и границите на познание на реалността). 

Преподавани дисциплини

Съвременна философия, История на философията, Метафизика

Проф. дфн

Георги Каприев

gkapriev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Средновековна – латинска и византийска – философия, история и съвременни форми на метафизиката, философия на културата, философия на изкуството от XX и XXI в.

Преподавани дисциплини

Философия на средновековието и ренесанса; Византийска философия; История и типология на европейската философия; Метафизиката – в средновековието и съвременността;  Европейската философия и християнската теология

Проф. д-р

Иван Камбуров

kamburov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията; Източна философия (Философия на Азия); Философия на будизма; Метафизика; Философски компаративизъм; Философия на религията; Философия на образованието

Преподавани дисциплини

Източна философия; Философия на класическия будизъм;  Философски идеи на Изтока; Игра на Философия; Философия на Индия; Тантристката традиция на Изтока;  Онтология на източния еротизъм; Философски компаративизъм: Изток-Запад;  Философия на източните поведенчески модели; Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. дфн

Стилиян Йотов

yotov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията; (Философия на Новото време, Немска класическа философия, Критическа теория); Философия на правото; Социална и политическа философия

Преподавани дисциплини

Философия на Новото време (Рационализъм и Емпиризъм); Modern Philosophy (17-18th Century); Философия на правото; Теории на справедливостта; Философско-правно-исторически основи на човешките права

Доц. д-р

Васил Видински

vidinsky@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията; (Философия на Новото време, Немска класическа философия, Съвременна философия); Философия на културата; Философия на науката

Преподавани дисциплини

Философия на Новото време (Рационализъм и Емпиризъм); Modern Philosophy (19th Century); Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век; Философия на съвременността и изкуствата

Доц. д-р

Гергана Динева

gdineva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията с фокус върху Античната и Средновековната философия – латинска, византийска и юдейска, Епистемология, Спекулативна теология, Етика.

Преподавани дисциплини

Антична философия, Средновековна философия

Доц. д-р

Димитър Божков

d.bozhkov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Нова и съвременна философия, Философия на историята, Естетика, Теория на литературата, История на изкуството 

Преподавани дисциплини

Нова философия – 19 век; Съвременна философия; История на анархизма и съвременни социални движения

Доц. д-р

Тодор Тодоров

todorpt@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията, Философия на Средновековието и Ренесанса, Философия на арабското средновековие, Фотография, Културна теория на медиите, Идеология, Митология на бъдещето, Утопии и дистопии, Изкуствен интелект

Преподавани дисциплини

Философия на Средновековието и Ренесанса, История на философията, Философия на арабското средновековие, Изходи от философията, Митологии на бъдещето

Гл. ас. д-р

Алекс Костова

a.kostova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Източна философия; Съвременна философия, Mетафизика (индийска и европейска философия), Космологични и метафизични концепции за реалността с акцент върху класическата и домодерна санскритска философия, Философия на съзнанието с акцент върху индийския идеализъм и медитативни практики, Метафилософия, (Пост)компаративни изследвания Изток-Запад (с акцент върху методологическите аспекти)

Преподавани дисциплини

Източна философия; Философският диалог Изток-Запад; Contemporary Continental Philosophy; Metaphysics, Science, Technology: the Philosophy of the Later Heidegger

Гл. ас. д-р

Десислава Дамянова

damyanova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Източна философия и култура; История на философията; Сравнителни изследвания; Междукултурен диалог

Преподавани дисцпилини

Източна философия; История на философията; Сравнителни философски изследвания

Гл. ас. д-р

Лидия Кондова

lkondova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията, Немски идеализъм, Философия на Новото време, Рационализъм и емпиризъм, Скептицизъм, Идеализъм и реализъм, Епистемология, Метафизика, Биоетика.

Преподавани дисциплини

Немска класическа философия; Немски идеализъм; Философия на Новото време

Гл. ас. д-р

Мария Ванева

maria.vaneva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията, антична философия, средновековна философия, византийска философия, метафизика.

Преподавани дисциплини

„Антична философия“ – семинари; „Византийска философия“ – семинари към СИД в бакалавърската програма на български език и лекции и семинари на английски език; „Философия на Средновековието и Ренесанса“ – лекции и семинари в специалност „История и философия“; „История на философската култура в България“ – семинари; „Въведение в етиката“ – семинари на английски език

Гл. ас. д-р

Симеон Младенов

smladenov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Антична философия; Средновековна философия; Метафизика; Епистемология; Теории за волята и свободата.

Преподавани дисциплини

Антична философия; Философия на Средновековието и Ренесанса; История на философията

Ас.

Владимир Пачеманов

email

  • автобиография
  • публикации

Научни интереси

 

Преподавани дисциплини

Гост-преподаватели

проф. д-р

Димитър Денков

denkov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

История на философията: Философия на Новото време и Немска класическа философия

Преподавани дисциплини

История на философията: Философия на Новото време и Немска класическа философия; История на философската култура в България

проф. д-р

Хараламби Паницидис

harry_panicidis@abv.bg

Научни интереси

Нова философия, Неомарксизъм, История на философията, Аристотел

Преподавани дисциплини

История на марксизма: основни направления, Нова философия (19-ти век)

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.