Продължаващо образование

Философски факултет предлага множество възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

Обучение е предназначено за лица със завършена бакалавърска или магистърска степен.

Приемът на документи се извършва за зимен и летен семестър. 

Вижте повече тук ►

Изтеглете списък с курсове ►

За контакт: Анелия Георгиева (инспектор СДК).

Телефони: (02) 987 10 46; (02) 9308 351