Занятия, графици, изпити

Обща информация


Учебна година: 2021-2022

График на учебната 2021-2022 година за:

 • Бакалавър: редовна и задочна форма на обучение
 • Магистър: редовна форма на обучение

График за провеждане на държавни изпити

Кариерен център►
обяви за работа, стажове, срещи с кариерни консултанти, форуми и събития

Паспорти на зали►

Публикувано: м.09.2017 | Последна редакция: 08.10.2021

Бакалавър | Занятия | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Обучението през предстоящия зимен семестър ще се проведе в ХИБРИДЕН вариант. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на специалностите.

Бакалавър | Изпити | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Бакалавър | Занятия | ЛЕТЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки (редовна ф.о.)
 • Библиотечно-информационни науки (задочна ф.о.)
 • Европеистика
 • Културология
 • Политология
 • Психология
 • Публична администрация
 • Публични информационни системи
 • Социология
 • Философия (редовна ф.о.)
 • Философия (задочна ф.о.) - 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс
 • Философия на английски език

Бакалавър | Поправителна сесия 2020/2021

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Магистър | Занятия | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

Обучението през предстоящия зимен семестър ще се проведе в ХИБРИДЕН вариант. Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на специалностите..

 

Магистър | Изпити | ЗИМЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Занятия | ЛЕТЕН семестър 2021/2022

2021/2022 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки разпис е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 • Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)
 • Библиотечно-информационни технологии
 • Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС
 • Европейски проекти
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Интегративна биоетика
 • История и съвременност на философията
 • Клинична психология
 • Културна антропология
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (редовна ф.о.)
 • Международни отношения и проблеми на сигурността (задочна ф.о.)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство
 • Обща психология на английски език
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)
 • Политическо консултиране
 • Политически мениджмънт
 • Политически мениджмънт и консултиране
 • Политическа социология
 • Политически патологии на глобалния свят (на английски език)
 • Психология на здравето
 • Публичен мениджмънт и политики
 • Публична администрация (редовна ф.о.)
 • Публична администрация (задочна ф.о.)
 • Реторика (редовна ф.о.)
 • Реторика (задочна ф.о.)
 • Социална и криминална психология
 • Трудова и организационна психология (редовна ф.о.)
 • Трудова и организационна психология (задочна ф.о.)
 • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
 • Философия
 • Философия на средните училища
 • Философия на съзнанието и езика
 • Философия с преподаване на английски език (редовна ф.о.)
 • Философия с преподаване на английски език (задочна ф.о.)

 

Магистър | Изпити | ЛЕТЕН семестър 2020/2021

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.

 

Магистър | Поправителна сесия 2020/2021

2020/2021 учебна година

ВНИМАНИЕ: Във всеки график е посочено лице за контакти. Можете да се обръщате към него в случай на въпроси.