Преподаватели

Щатни преподаватели

 

проф. дфн Стилиян Йотов 


изследователски интереси: Философия на Новото време, Съвременна философия, Философия на правото
Curriculum Vitae
приемно време: 
сряда, 13:00-15:00 часа, 285 кабинет (Ректорат, Северно крило)
имейл: yotov@phls.uni-sofia.bg​

 

проф. дфн Георги Каприев 


изследователски интереси: Латинска и Византийска философия на Средновековието, Метафизика, Философия на изкуството
Curriculum Vitae
приемно време:
петък, 13:00-14:30 часа, 54 кабинет (Ректорат)
имейл: gkapriev@phls.uni-sofia.bg

 

проф. дфн Александър Кънев 


изследователски интереси: Съвременна философия (Витгенщайн, Хайдегер), Метафизика, Метафилософия
Curriculum Vitae
приемно време: 
четвъртък, 17:00-18:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
имейл: akunev@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д-р Иван Камбуров 


изследователски интереси: Източна философия, Даоизъм, Сравнителни философски изследвания
Curriculum Vitae
приемно време: 

имейл: iikamburov@phls.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Васил Видински 


изследователски интереси: История на философията; по-специално: Философия на Новото време, Немска класическа философия, Съвременна философия
Curriculum Vitae
приемно време: 
сряда, 17:00-19:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
имейл: vidinsky@phls.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Гергана Динева 


изследователски интереси: История на философията с фокус върху Античността и Средновековието, Етика, Метафизика, Епистемология.
Curriculum Vitae
приемно време: 

имейл: gdineva@phls.uni-sofia.bg​

 

доц. д-р Тодор Тодоров 


изследователски интереси: История на философията, Философия на средновековието и ренесанса, Философия на арабското средновековие, Културна и социална критика на медиите, Медии и политика, Критика на медийния разум, Теории на идеологията и зрелището
Curriculum Vitae
приемно време: 

имейл: todorpt@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Димитър Божков 


изследователски интереси: Философия на XIX и XX век, Философия на историята, Теория на литературата, История на изкуството, История на социологията
Curriculum Vitae
приемно време: 
вторник, 13:00-14:00 часа, 314 кабинет (IV блок)
имейл: d.bozhkov@phls.uni-sofia.bg​

 

гл. ас. д-р Мария Ванева 


изследователски интереси: Антична и Средновековна философия
Curriculum Vitae
приемно време: 

имейл: maria.vaneva@phls.uni-sofia.bg​

 

гл. ас. д-р Десислава Дамянова 


изследователски интереси: Източна философия, Даоизъм, Сравнителни философски изследвания
Curriculum Vitae
приемно време: 
вторник, 12:00-14:00 часа, 414Б кабинет (IV блок) с предварителна уговорка по имейл
имейл: damyanova@phls.uni-sofia.bg​

 

гл. ас. д-р Лидия Кондова 


изследователски интереси: История на философията (Немска класическа философия, Философия на Новото време), Теория на познанието, Метафизика, Биоетика
Curriculum Vitae
приемно време: 
вторник, 17:00-19:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
имейл: lkondova@phls.uni-sofia.bg

 

 


Хонорувани преподаватели

 

проф. дфн Цочо Бояджиев

хоноруван преподавател по Средновековна философия

изследователски интереси: Антична философия, Средновековна философия, Философия на фотографията
Curriculum Vitae
имейл
cbojadzhie@phls.uni-sofia.bg

 

 

проф. дфн Олег Георгиев  


изследователски интереси: Философия на образованието, Средновековна философия, История на философията, Философия на културата, Философска антропология
Curriculum Vitae
приемно време: 
понеделник, 15.30-17:00 часа, 504 кабинет (IV блок)
имейл: georgiev@phls.uni-sofia.bg

 

 

проф. д-р Хараламби Паницидис 


изследователски интереси: История на философията, Философия на историята, Философия на културата, Философска антропология, Философско-теоретичните модели на съвременното социално и политическо развитие
Curriculum Vitae
приемно време: 

имейл: panacidis@phls.uni-sofia.bg

 

 

проф. д-р Димитър Денков 


изследователски интереси: История на философията, Методология на познанието, Социални изследвания, превод и редакция на философски и литературни текстове
Curriculum Vitae
приемно време: 
четвъртък, 11:00-13:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
имейл: denkov@phls.uni-sofia.bg