Интеграция на деца със специални нужди

Обща информация


Интеграция на деца със специални нужди

ГЛ. АС. Д-Р АНЕТА АТАНАСОВА

Курсът има за цел да запознае курсистите с важен аспект на съвременната приложна психология: участието в процеса на интеграция на деца със специални нужди. Разглеждат се основните психологически характеристики на различните категории деца със специални нужди: аутизъм, синдром на Даун, ДЦП, специфични нарушения на способността за учене и др. Курсистите се запознават с терапевтичните и корекционните подходи за работа с деца със специални нужди. Обсъжда се ролята на психолога в различни аспекти на процеса на интеграция: оценка, корекционна и терапевтична работа, консултиране на родители и учители, обучение на учители.