Мартин Иванов Иванов

Обща информация

Доцент. Доктор по история.
Модернизационни процеси в българското общество;
​Социология на българските елити.

CV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/MartinIvanov_BG(1).pdf