Медицинска психология

Обща информация


Валентина Мариусова Николова

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
ТЕМА:

Ваня Савова Александрова

Докторант на самостоятелна подготовка от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
ТЕМА: "Заместващо майчинство и привързаност"

Венцислав Лазаров Стоев

Докторант на самостоятелна подготовка от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител доц.д-р Павлина Петкова
ТЕМА: "Тревожност, страх и копинг в денталната практика"

Надежда Христова Цонева

Докторант на самостоятелна подготовка от 07.2011 до 07.2014 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
ТЕМА: "Привързаност и вина при посттравматично стресово разстройство"

Светлана Анастасова Велкова

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Ваня Матанова
ТЕМА:

Филипа Иванова Каменова

Задочен (платен) докторант от 02.2011 до 02.2015 с научен ръководител доц.д-р Павлина Петкова
ТЕМА: "Дисфункционални когнитивни схеми на личността при тревожни разстройства"

Александър Стефанов Масурски 

прием 2013-2014 г., 3.2. Психология – Клинична психология с научен ръководител проф. д.пс.н. Ваня Матанова
ТЕМА: "Тревожност и самотност при лица с психози и при лица, зависими от психоактивни вещества"

Кирил Михайлов Бозгунов

прием 2013-2014 г., 3.2. Психология – Клинична психология с научен ръководител проф. д.пс.н. Ваня Матанова
ТЕМА: "Конструктът психопатия и връзката му с други психологически конструкти"