Психология на дейността

Обща информация


Александра Александрова-Каменска

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА:

Елена Минчева Казанджиева

​Редовен докторант от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА: „Икономически локус на контрол, благополучие и качество на живот”

Зари Арно Ховагимян

Редовен докторант от 08.2012 до 08.2014 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА: "Личностни детерминанти и поведенчески модели за влияние на мениджъра върху подчинените в частни и държавни организации"

Ивайло Недков Илиев

Редовен докторант от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА: "Динамика на организационната промяна: Управленски и културален аспект"

Катерина Йорданова Баева

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА:

Мартин Жак Асса

Редовен докторант от 02.2012 до 02.2015 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА: "Социална ориентация на корпорациите и потребителски нагласи"

Мартина Валериева Трушева-Найденова

Редовен докторант от 07.2012 до 07.2015 с научен ръководител проф.д.пс.н. Снежана Илиева
ТЕМА: "Организационна култура и превенция на здравето и безопасността в работна среда"

Миряна Димова Станчева

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА:

Николай Николов Николов

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.пс.н. Снежана Илиева
ТЕМА:

Пламен Веселинов Василев

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител проф.д.ф.н. Крум Крумов
ТЕМА:

Яна Минкова Чакърова

Редовен докторант от 02.2013 до 02.2016 с научен ръководител ​проф.д.пс.н. Снежана Илиева
​ТЕМА:

Милена Евгениева Иванова

прием 2013-2014 г, 3.2. Психология – Трудова психология с научен ръководител – проф.д.пс.н. Снежана Илиева
ТЕМА: „Управление на промяната и екипна ефективност при разработване на софтуерни продукти с гъвкави технологии (Scrum и Agile) 

Татяна Йорданова Духалова

прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Икономическа психология с научен ръководител доц.д-р Анелия Петрова
ТЕМА: "Личностни детерминанти на иновационното потребителско поведение"

Валентина Стефанова Кожухарова 

прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Икономическа психология с научен ръководител доц.д-р Анелия Петрова
ТЕМА: "Влияние на еротиката в рекламата върху оценката на бранда"

Стефанка Руменова Петрова 

прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Икономическа психология с научен ръководител проф.д.ф.н. Кр. Крумов
ТЕМА: "Рекламата и неформалната група като фактори на потребителската социализация при юноши"

Полина Радостинова Господинова

прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Организационна психология с научен ръководител проф.д.ф.н. Кр. Крумов
ТЕМА: "Ролеви конфликт, стремеж към щастие и ценности на организационния лидер"

Виктория Светломирова Гацова 

прием 2013-2014 г., 3.2. Психология - Организационна психология с научен ръководител проф.д.ф.н. Кр. Крумов
ТЕМА: "Организационните лидери: стил на ръководство, времева перспектива и мотивация за постижение"