Татяна Александрова Дронзина

доктор на политологичните науки, професор

научна област и интереси:

dronzina@phls.uni-sofia.bg 
dronzina@gmail.com

Професионална биография

Образование и специализации

 • Център за за приложно изследване на преговорите CASIN – Швейцария, Женева
 • Международен център за разрешаване на конфликти, Подготвяне на мисии на ОССЕ – Австрия
 • Бърмингамски университет и асоциираната с него организация Отговор на конфликта, Англия
 • Централно-европейски университет, Будапеща, Унгария
 • Мждународен институт за човешките права Rene Casin, Страсбург, Франция
 • Съвет на Европа, Страсбург, Франция
 • СУ „Свети Климент Охридски“
 • ПГПРЕ – Лом

Професионален опит и заемани длъжности

 • 2012–2015: Директор на института за мир и медиация, Казахстан
 • 2007 до сега: Гост-изследовател в университета в Гранада, Испания
 • 2005–2006: Гост-преподавател в Университет "Карлос Терсеро да Мадрид", катедра по Социология и политически науки, Испания
 • 2002–2007: Ръководител на магистърска програма "Международни политически отношения и сигурност" (актуално заглавие "Международни отношения и проблеми на сигурността"), СУ "Св.Климент Охридски", специалност "Политология"
 • 1987 до сега: Главен асистент, доцент, доктор, професор в катедрата по политология на СУ „Свети Климент Охридски“

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2011: член на Обществото за изследване на тероризма 

Публикувано на: 09.12.2016, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Управление на конфликти
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Тенденции в съвременния тероризъм
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

ОКС Магистър

 • Интеркултурно посредничество
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр
 • Идентичността в етническите конфликти
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр
 • Тенденции в женския самоубийствен тероризъм
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр

ОНС Доктор

Данните са за 2015 и 2016 г.

 • Темиртай Рымтаевич Избастин (СУ „Свети Климент Охридски“)
  Геополитическа ориентация и двустранни отношения: срещат ли се цивилизациите? (на примера на казахстанско-българските отношения 1992–2012 г.)
 • Карлыгаш Кондикерова (Академия за държавно управление при Президента на Казахстан)
  Договорът като средство за релулиране на международните отношения
 • Сымбат Рахимбай (Евразийски национален университет "Л.Н. Гумилев", Казахстан)
  Социални конфликти и социална медиация
 • Серик Бейсембаев (Евразийски национален университет "Л.Н. Гумилев", Казахстан)
  Криминалната субкултура като фактор за радикализацията на казахстанската младеж на основата на джихадистката идеология 
 • Айнагуль Бекебаева (Евразийски национален университет Л.Н. Гумилев, Казахстан)
  Джендър аспекти на системите за национална сигурност на страните в Централна Азия. 

Публикувано: 09.12.2016, А.Димитрова

Публикации

Книги

 1. Дронзина Т. 2002. Разрешаване на конфликти: тенденции и инструменти, София, Кота
 2. Дронзина Т. 2008. Женският самоубийствен тероризъм. София, Военно издателство
 3. Дронзина Т. 2011. Терроризма женский лик. Астана, КИСИ
 4. Дронзина Т. Основы конфликного анализа и медиации, Астана, КИСИ
 5. Дронзина Т. 2015. Медиация. Астана, Асамблея народа Казахстана
 6. Дронзина Т. 2016. Управление и разрешаване на конфликтни ситуации в училище. София Европартньори 2007

Студии или глави в книги

 1. Dronzina T. 2016. The strike against the Chinese embassy in Bishkek: Uyghur separatists, ISIS or somebody else?, New Eastern Europe, October, 2016
 2. Dronzina T. Women in ISIS, Crosroads, Vol4, N4
 3. Dronzina T. 2014. Suicide Terrorism as a Function of Patriarchal. Societies. In Stedom, Alex and Glyn Lowson Hostile intent and Counter-terrorism, Ashgate
 4. Dronzina T. 2009. Female Suicide Terrorism in Chechenia. In Tali K. Walters and J. Martin Ramirez, (eds.)   Interdisciplinary Analyses of Terrorism and Aggression, 2009 Cambridge Scholars Publishing
 5. Dronzina T. 2014. Kazakhstani militants in Syria
 6. Dronzina T. Boko Haram and female suicide bombers in Nigeria   
 7. Dronzina T. 2013. Volgograd hit twice in less than 24 hours    
 8. Dronzina T. 2013. Naida Asiyalova: The Female Suicide Bomber Who Carried out the Greatest Terrorist Attack in the History of Volgograd
 9. Dronzina T. 2013. Uresolved Questions about the Bulgarian Suicide Attack against Israeli Tourists  
 10. Dronzina T. 2011. Gender and terrorism: female suicide missions

Публикувано: 09.12.2016, А.Димитрова