Лектори в стажантската програма на катедра Публична администрация