Защити на магистърски тези

Защитите  на магистърски тези в МП "Реторика" -  ще се проведат  в присъствена форма /при спазване на епидемиологичните мерки за защита/ на бул. "Цариградско шосе" №125, кампус Изток,  бл.4, ет.1, зала 130   на  09.07.2021 г. от 10.00 часа.

(При необходимост и промяна на обстоятелства, свързани с епидемията от Ковид-19, защитата ще се реализира в дистанционна форма, за което ще бъдат уведомени дипломантите и комисията.)