Защити на магистърски тези

 

Защитите  на магистърски тези в МП "Реторика"  ще се проведат 

на 14 март  2022 г. (понеделник) от 10.00 ч. в дистанционна форма в платформата Тиймс.

 
При промяна  в  пандемичната обстановка  и подходящи условия  провеждането на защитите ще премине в  присъствена форма, за което  дипломантите и комисията  ще бъдат  уведомени допълнително.