Искрен Пламенов Иванов

доктор по политология, главен асистент

научна област и интереси: американска политика, международна сигурност, управление на конфликти

i_ivanov@phls.uni-sofia.bg
iskrenivanov333@gmail.com

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2019: Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ, специализация по външна политика на САЩ
 • 2019: Военна академия на САЩ, Уест Пойнт, специализация по американска политика
 • 2019: Йейлски университет, Ню Хевън, САЩ, специализация по международна сигурност
 • 2019: Принстънски университет, Принстън, САЩ, специализация по противодействие на тероризма
 • 2019: Университет в Сан Антонио, САЩ, специализация по киберсигурност
 • 2018: Университет в Гранада, Испания, специализация по управление на конфликти
 • 2010–2013: СУ „Свети Климент Охридски“, доктор по политология
 • 2007–2009: СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по европейска интеграция
 • 2003–2007: СУ „Свети Климент Охридски“, бакалавър по политология
 • 2000–2001: Френски колеж „Никола Апер“: гр. Шалон-ан-Шампан, Франция
 • 1998–2003: ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2019: Университет „Сорбона“, Франция, гост-лектор
 • от 2018: Католически университет, Лил, гост-преподавател
 • от 2014: СУ „Свети Климент Охридски“, катедра „Политология“, главен асистент
 • 2009–2013: Гражданско сдружение „Европейска визия за етническа толерантност“, експерт
 • 2007–2008: Национално сдружение за малкия и среден бизнес, координатор по проектната дейност

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2014: Българска асоциация за политически науки, член

Последна редакция: 17.04.2019, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Управление на конфликти
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | асистент
 • Въведение в американската политика
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Религия, политика и сигурност в България
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

ОКС Магистър

 • Власт и политика
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политически мениджмънт | титуляр
 • Религия и политика
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политически мениджмнът | титуляр

Еразъм

 • International Relations and U.S. Foreign Policy
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | титуляр

Последна редакция: 17.04.2019, А.Димитрова

Публикации

Книги

 1. Иванов, И. 2019. Православната геополитика на Русия, София, Университетско издателство „Свети Климент Охридски“
 2. Иванов, И. 2016. САЩ и глобалния тероризъм след 11 Септември, София, изд. „Копи принт груп“.
 3. Дронзина, Т., Иванов, И. 2015. Терорирзмът. Заплаха за човешката сигурност. Мерки в училищата. София, изд. „Копи Принт груп“.

Статии

 1. Ivanov, I. 2018. Strategies and tools for hybrid conflicts resolution in XXI century, Shtip, University of Shtip Press
 2. Иванов, И. 2018. Teхники и стратегии за разрешаване на хибридните конфликти в международните отношения, Велико Търново, Военно издателство.
 3. Ivanov, I. 2017. Geopolitics of Russian Orthodoxy as an instrument of the hybrid war on the Balkans, Shtip, University of Shtip Press.
 4. Ivanov, I. 2017. The motivation of the lone wolves: is religion the main cause of radicalization?, Baltimore, John Hopkins University Press, International Crisis Management Center.
 5. Иванов, И. 2017. Волки – одиночки в действии: три случая, сп. „Политические инстититуьи процессьи“, Москва, ИГСУ.
 6. Иванов, И. 2017. Евразийската визия за православието като заплаха за българското духовно единство, сп. „Християнство и култура“, София, Фондация „Комунитас“.
 7. Иванов, И. 2017. Модерното руско евразийство – легитимация на господството, сп. „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите“, Велико Търново, ИВИС. 
 8. Иванов, И. 2017. Неоевразийството на Александър Дугин като инструмент за хибридната война на Балканите, Велико Търново, Военно издателство.
 9. Дронзина Т., Иванов, И. 2016. Радикализация и училище в България, сб. „Радикализмът и младите“, София, Елестра ЕООД.
 10. Ivanov, I. 2016. Lone Wolves in action: three cases, Political Institutions and Processes, Moscow, Institute of Public Administration and Civil Service. 
 11. Ivanov I. 2016. Religion and security: explanative framework, Psychological Aspects of antiterrorism in Eurasia, Ufa, National Academy of Psychology.
 12. Ivanov I. 2016. The founding of the Eurasian movement: from Russia to Bulgaria, Astana, Eurasian Humanitarian Institute Press.
 13. Ivanov I. 2016. The motivation of the lone wolves: is religion a main motive?, Ohrid, University of Shtip Press.
 14. Иванов, И. 2016. Религия, политика и сигурност: концепция за един курс. Сб. „Политика и демокрация – 30 години „Политология“, София, Университетско издателство „Свети Климент Охридски“.
 15. Иванов, И. 2016. Ролята и значението на Балканите в геополитическия сблъсък между САЩ и Русия, сб. „Новите предизвикателства пред сигурността на Балканите“, Велико Търново, ИВИС.

Последна редакция: 17.04.2019, А.Димитрова