Поправителна сесия - август-септември 2021

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ и ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Бакалавър | форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА
учебна година: 2020-2021 | семестър:                | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА  м. август- септември 2021 г.

за контакт: Мария Богданова-инспектор УД (тел. 02-870-42-36; bogdanova@phls.uni-sofia.bg)

 

ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ                                                                                                                      

(публикуван: …………………. | последна актуализация: ... | моля, проверявайте за промени)

 

 

 
дата
ден
час
(от – до)
Онлайн
учебна дисциплина
преподавател
форма на изпит
16.08.2021
Понеделник
10,00
Zoom
Информационен дизайн –за ПИС
 
доц. Ж. Попова,
гл. ас. П. Айолов
Писмен изпит
ЗАБЕЛЕЖКА:  линк за изпита ще бъде посочен в Мудъл
19.08.2021
Четвъртък
10,00
Мудъл
Технологии за архивиране (ПИС)
Архивознание (БИН- Р.О., З.О.)
гл. ас. д-р  Р.Тодорова
Онлайн-тест
22.08.2021
Неделя
 
Онлайн
 
Онлайн издания и електронни архиви- ПИС
 
проф. Ел. Павловска
Курсова работа
24.08.2021
Вторник
 
Мудъл
Изследователски методи
доц. Ст. Стойчев
Курсова работа
25.08.2021
Сряда
 
Мудъл
Потребители и ползване на библиотеките
(за БИН-Р.О.,З.О.)
Теренна практика -част 2(за БИН-Р.О.,З.О)
Проектиране на информационни услуги -ПИС
Информационни системи – ПИС
доц. д-р Е. Попова
Онлайн- писмен
ЗАБЕЛЕЖКА: курсова работа и писмено развити въпроси  в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник
26.08.2021
Четвъртък
10,00-11,00
Мудъл
Дигитализация на обекти (за ПИС)
проф. дн Цв. Панчева
събеседване по курсова работа- онлайн
ЗАБЕЛЕЖКА: предаване на курсова работа в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник
26.08.2021
Четвъртък
11,00-11,30
Мудъл
Дигитализация на културното наследство
(за БИН- Р.О.,З.О.)
проф. дн Цв. Панчева
събеседване по курсова работа- онлайн
ЗАБЕЛЕЖКА: предаване на курсова работа в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник
26.08.2021
Четвъртък
11,30-13,00
 
Краеведска библиография
проф. дн Цв. Панчева
събеседване по курсова работа- онлайн
ЗАБЕЛЕЖКА: предаване на курсова работа в Мудъл до 23 .08. 2021г., понеделник
26.08.2021
Четвъртък
10,00-11,00
Мудъл
Въведение в дигитализацията (за ПИС и БИН-Р.О. и З.О.)
проф. дн Цв. Панчева
Онлайн- тест
26.08.2021
Четвъртък
10,00-11,00
Мудъл
Краезнание (за БИН- Р.О. и З.О.)
проф. дн Цв. Панчева
Онлайн- тест
28.08.2021
Събота
10,00-15,00
MS Teams
Популярна култура ( БИН- І к., ПИС-ІІІ к. )
 
доц. Д. Лилова
 
ЗАБЕЛЕЖКА: срок за предаване на курсовата работа в Мудъл: 22 август 2021 г., неделя
29.08.2021
Неделя
10,00-15,00
MS Teams
История на модерната българска култура
(за БИН, ІІІ к.)
Виртуални общности (за ПИС, ІІ к.)
доц. Д. Лилова
 
ЗАБЕЛЕЖКА: срок за предаване на курсовата работа в Мудъл: 22 август 2021 г., неделя
29.08.2021
Неделя
 
Имейл на преподавателя
Дизайн на електронно съдържание и издания  (ПИС)
д-р Марина Миланова
Писмено задание
30.08.2021
Понеделник
10,,00-12,00
Имейл на преподавателя
Руски език
гл.ас. З. Котева
 
30.08.2021
Понеделник
9,00-20,00
Мудъл
Библиотекознание.-БИН, З.О.
доц. А.Дончева
Онлайн-тест
30.08.2021
Понеделник
9,00-20,00
Мудъл
Организация и управление на библиотеките-ЗО
доц. А.Дончева
Онлайн-тест
30.08.2021
Понеделник
9,00-20,00
Мудъл
Организация и управление на информационните ресурси –БИН,  Р.О, З.О.
доц. А.Дончева
Курсова работа и Онлайн-тест
31.08.2021
Вторник
9,00-20,00
Мудъл
Организация и управление на информационните ресурси – ПИС
доц. А.Дончева
Курсова работа и Онлайн-тест
31.08.2021
Вторник
9,00-20,00
Мудъл
Стандарти и стандартизация
доц. А.Дончева
Курсова работа и Онлайн-тест
31.08.2021
Вторник
9,00-20,00
Мудъл
РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ  Магистри, БИТ
доц. А.Дончева
Курсова работа
31.08.2021
Вторник
9,00-20,00
Мудъл
ИНСТИТУЦИИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО Магистри, БИТ
доц. А.Дончева
Курсова работа
31.08.2021
Вторник
10,00
Zoom
Въведение в правото на интелектуална собственост
А. Лазарова
Онлайн- изпит
31.08.2021
Вторник
9,30-10,00
Мудъл
Музеология (за ІІІ Р.О. и З.О.)
гл. ас. д-р С. Станчева
Онлайн-тест
31.08.2021
Вторник
 
Имейл на преподавателя
Биография и библиографска информация
доц. Ел. Янакиева
Курсова работа
1.09.2021 г.
Сряда
9,00- 9,30
Мудъл
Управление на проекти ( за ПИС)
гл.ас. д-р С. Станчева
Онлайн-тест
ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят своя проект на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота
1.09.2021 г.
Сряда
 
 
Културологични аспекти на информационното общество (за ПИС)
гл. ас. д-р С. Станчева
 
ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят  курсова работа  на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота
1.09.2021 г.
Сряда
9,30-10,00
Мудъл
Икономика на културата  (за ІV Р.О. и З.О.)
гл. ас. д-р С. Станчева
Онлайн-тест
31.08.2021
Вторник
9,00- 9,30
Мудъл
Управление на проекти (за ІV Р.О. и З.О.)
гл. ас. д-р С. Станчева
Онлайн-тест
1.09.2021 г.
Сряда
 
 
Нова музеология  (за ІV Р.О. и З.О.)
гл. ас. д-р С. Станчева
 
ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят своя реферат  на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота
1.09.2021 г.
Сряда
 
 
История на изкуството (за ІV Р.О. и З.О.)
гл. ас. д-р С. Станчева
 
ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят  курсова работа  на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота
1.09.2021
Сряда
13,00
ПРИСЪСТВЕН
Бл.1, ауд. 53 
Ръкописните традиции в историята на книгата и четенето
гл. ас. д-р В. Миткова
ПРИСЪСТВЕН- писмен изпит
1.09.2021 г.
Сряда
9,00- 10,00
Мудъл
Институции на културна памет
гл. ас. д-р С. Станчева
Онлайн-тест
ЗАБЕЛЕЖКА: студентите трябва да изпратят биографично интервю на адрес ssstanchev@phls.uni-sofia.bg до 28 август 2021 г, събота
1.09.2021
Сряда
 
Мудъл
Въведение в информационната  наука
(за БИН-Р.О,,З.О.
доц. Ел.Лозанова -Белчева
Курсова работа
1.09.2021
Сряда
19,00-21,00
Мудъл
Информационно обслужване -ІІІ .Р.О.,З.О.
доц. Ел.Лозанова -Белчева
Онлайн-тест
1.09.2021
Сряда
 
Мудъл
Електронно правителство и ролята на библиотеките – ІV курс
доц. Ел.Лозанова -Белчева
курсова работа
1.09.2021
Сряда
 
Мудъл
Електронно управление – ПИС, ІІ Р.О.
доц. Ел.Лозанова -Белчева
курсова работа
1.09.2021
Сряда
19,00-21,00
Мудъл
Документални и фактографски информационни системи -ІІІ Р.О., ПИС
доц. Ел.Лозанова -Белчева
Онлайн-тест
1.09.2021
Сряда
 
Мудъл
Типологизация на информационните ресурси -
за БИН- Р.О., З.О. , ПИС
 
гл. ас д-р .М. Аврамова
Онлайн-тест
1.09.2021
Сряда
 
Мудъл
Информационни системи -ПИС
гл. ас д-р .М. Аврамова
Онлайн-тест
 
1.09..2021
Сряда
10,00
Мудъл -Виртуална стая
Облачни технологии – БИНКП, ЗО,
първа дата
проф. О. Харизанова
Защита на курсова работа
1.09..2021
Сряда
13,00
Мудъл -Виртуална стая
ИКТ в библиотеките – БИТ, ЗО, втора дата
проф. О. Харизанова
Защита на курсова работа
1.09.2021
Сряда
11,00
Мудъл
Обработка на ИР- 1 част –ПИС, I курс
доц. М. Миланова
Онлайн-тест
1.09.2021
Сряда
 
Мудъл
Обработка на ИР 2 част-ПИС , II  курс 
доц. М. Миланова
Онлайн-курсова работа
1.09.2021
Сряда
11,00
Мудъл
Обработка на ИР- 1 част –БИН,  Р.О., З.О.
 
доц. М. Миланова
Онлайн тест
1.09.2021
Сряда
11,00
Мудъл
Обработка на ИР 2 част- БИН ,II  курс Р.О.,З.О.
доц. М. Миланова
Онлайн тест и курсова работа
1.09.2021 г.
Сряда
10,00
Мудъл
Психология –БИН, ПИС
доц. Л. Андреева
Онлайн-тест
1.09.2021
Сряда
8,00-23,30
Мудъл
Английски език- 1 част, 2 част- З.О.
Специализиран английски език – З.О.
доц. Н. Цветкова
Онлайн- тест и устен изпит
ЗАБЕЛЕЖКА: За всички студенти от БИН ЗО, Първи и Втори курс, изпитът по английски ще се състои на 01.09.2021 в две части - тест в Мудъл отворен от 8.00 до 23.30 на съответните линкове.
Устен - задачите са публикувани в курса в Мудъл над съответния тест.
Линк за провеждане на устен изпит за всички в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=670235
 
Моля, студентите да проверят предварително дали имат достъп до курса и да се запознаят със задачите за устен изпит. Оценката се поставя въз основа на теста и устното представяне.
При проблеми, пишете на ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg
 
 
Английски 1 част:
Специализиран английски език:
 
Английски език 3 част:
 
 
2.09.2021 г.
Четвъртък
11,00
Бл.1, ауд. 51
ПРИСЪСТВЕН
Английски език – БИН и ПИС , І и ІІ Р.О.
Ст. Любенова
 ПРИСЪСТВЕН
2.09.2021
Четвъртък