ВАЖНИ СРОКОВЕ

27 март 2020

27 септември 2020

Изпращане на регистрационен формуляр с резюме на доклада

03 април 2020

05 октомври 2020

Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията

15 април 2020

19 октомври 2020

Публикуване на окончателна програма

20 април 2020

21 октомври 2020

Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания

23 април 2020

26 октомври 2020

Откриване на конференцията

24 април 2020

27 октомври 2020

Закриване и изпращане на гостите