ВАЖНИ СРОКОВЕ

15 октомври 2023

Потвърждение за участие

18 октомври 2023

Известяване относно включването в програмата на конференцията

21 октомври 2023

Публикуване на окончателна програма

26 октомври 2023

Откриване на конференцията, Закриване и изпращане на гостите

18 декември 2023

Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания.