НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 
  1. Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  2. Проф. дпн Татяна Томовакатедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  3. Проф. д-р Александър Мариновкатедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Доц. д-р Елена Калфова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски"
  5. Доц. д-р Симеон Петров, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  6. Инспектор Анна Иванова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“