НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

  1. Доц. д-р Красен Станчев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ -  Председател на Научния и организационен комитет
  2. Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  3. Доц. д-р Албена Танева, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  4. Гл. ас. д-р Деница Хинкова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  5. Гл. ас. д-р Симеон Петров, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  6. Инспектор Анна Иванова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“