Резултати от проучване на дистанционно обучение в СУ и НСА

Представяме ви резултатите от пилотно изследване за проблемите и предизвикателствата пред дистанционното обучение по време на извънредно положение, реализирано чрез онлайн-анкета в системата за проучвания на Философски факултет. Изследването е осъществено от екип от преподаватели и изследователи от Философски факултет, а също и от УНСС, НСА и  БАН в периода 25 април - 6 май 2020 г.

Вижте пълния текст на доклада:

 


Публикувано на: 27.05.2020