НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ!

Записването ще се извършва по специалности, както следва:

Приети след I класиране – 8, 9 и 10 юли 2020 г.

Приети след II класиране – 15, 16 и 17 юли 2020 г.

Приети след III класиране – 22, 23 и 24 юли 2020 г.

от 8.30 ч. до 12.30ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Класираните кандидат-студенти от първия етап от 08 юли до 10 юли включително имат възможност:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.

2. Да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

3. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

4. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

(2) Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

 

Специалност

Място на записване

Специалност Философия,

редовна и задочна форма на обучение

Специалност Философия на английски език

Специалност Психология

Ректорат – Южно крило, ет.3, зала 63

Специалност Социология

Специалност Политология

Бл.4 – бул. „Цариградско шосе“ 125, ет.4, зала 408

Специалност Публична администрация

Специалност Европеистика

Бл.4 – бул. „Цариградско шосе“ 125, ет.1, Зала Яйцето (след влизане - вляво първата зала)

Специалност Културология

Специалност Библиотечно-информационни науки, редовна и задочна форма на обучение

Специалност Публични информационни системи

Бл.4 – бул. „Цариградско шосе“ 125, ет.2, зала 200

 

Сграда Ректорат (карта) и сграда Блок 4, кампус Изток (карта)

Новозаписаните студенти могат да изтеглят ръководство на студента от този линк