Обръщение на Декана на Философски факултет към завършващите бакалаври и магистри

Официалното раздавана на дипломите на завършващите бакалаври и магистри на Философски факултет винаги е било едно от най-емоционалните и тържествени събития за цялата факултетска общност, което обичайно се провежда тържествено и многолюдно в Аулата на Ректората. През 2020г. сме затруднени да проведем по традиционния начин тази церемония и с онлайн обръщението си към абсолвентите ни, професор Карабельова (декан на Философски факултет) напомня на възпитаниците и приятелите на факултета, че независимо от промените, които ни налага ситуацията, ние не бива да се отказваме да честваме своите победи и да ги празнуваме заедно.

Линк към обръщението
Дипломите ще се раздават от инспекторите от отдел студенти.
Моля пишете им, за да уговорите времето си за посещение!
Тук можете да намерите техните мейли http://phls.uni-sofia.bg/article/482