Професор Ивайло Знеполски беше награден с орден „Стара планина“ първа степен

На 11 февруари 2021 г. Президентът на Р България – г-н Румен Радев, по инициатива на катедра История и теория на културата, подкрепена от Философски факултет, връчи орден „Стара планина“ първа степен на проф. Ивайло Знеполски  за изключителен принос в областта на културата и хуманитарните науки. Той е изтъкнат преподавател и философ, дългогодишен ръководител на катедра История и теория на културата във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Основател и ръководител е на Института за изследване на близкото минало, директор на Дом на науките за човека и обществото. Член е на научния съвет на Музея на Европа и на Сенаторския съвет към Настоятелството на Нов български университет.