НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ

Обучението през летния семестър на учебната 2020/2021 г. ще започне онлайн, през съответните платформи, обявени в разписа на лекции.

При подобряване на епидемичната обстановка в страната и след заповед от Министъра на здравеопазването, ще бъде публикувана информация за всяка промяна в начина на провеждане на занятията, ако се наложи такава.

Моля, редовно проверявайте разписите на занятията и следете електронните пощи, на които получавате съобщения от администраторите на специалностите.

 

Програмите на заниманията можете да намерите тук http://phls.uni-sofia.bg/article/details/1352

 

От Деканата

на Философски факултет